Sametová revoluce a památky v severozápadních Čechách

NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem
Zámek Krásné Březno
Podmokelská 1/15
400 07 Ústí nad Labem
Česká republika
+420 778 403 915

Čas konání

Od: 
14.11.2019 - 08:00
Do: 
30.11.2019 - 15:00

Praktické informace

K oslavám výročí 30 let od sametové revoluce se NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem připojuje výstavou, která mapuje přístup k péči o památky před a po roce 1989. Zájemci se mohou přijít podívat v běžné otevírací době od čtvrtka 14. listopadu 2019 do 30. dubna 2020. Na vybraných tematických okruzích se autoři výstavy snaží doložit, že změna režimu neznamenala jednoznačně černobílé vnímání péče o památky. Vztah k dědictví po předcích je vždy vizitkou stavu společnosti.

Severozápadním Čechám uštědřilo 20. století řadu těžkých zásahů hospodářských, sociálních, ekonomických i ekologických, což se promítlo i na stavu jeho kulturního dědictví. Řada památek se nedočkala dalšího století či přežila ve značně pozměněné podobě, některé přestály díky nezájmu společnosti. Porevoluční vývoj ale nepřinesl okamžitý posun ve vnímání zděděných hodnot, památky zanikaly i v tomto období napravování společenských poměrů, nicméně postupné změny vedly a vedou k obnovování památek, a to od drobné architektury podtrhující ráz krajiny, až po velké areály známých objektů.

Vernisáž výstavy proběhne 14. listopadu v 17:00 hodin a bude doprovozena audiovozuální instalací v prostoru kostela sv. Floriána z ateliéru TIME-BASED MEDIA (FUD UJEP).

Více informací naleznete zde.

Okres: 
Ústí nad Labem
Obec: 
Ústí nad Labem