CHKO a přírodní rezervace

Pozvánka na výlet Švestkovou dráhou

Zajímavosti v okolí Švestkové dráhy

Hrad Hazmburk
Nepřehlédnutelná dominanta Dolního Poohří, hrad vznikl kolem poloviny 13. století a od roku 1335 byl v držení rodu Zajíců, kteří dali hradu jeho současné jméno. Od konce 15. století hrad pustl.
Více informací, včetně otevírací doby a vstupného, naleznete zde. Na Hazmburk se lze vypravit po červené turistické trase z Třebenic.

Jedinečnosti Ústeckého kraje - KRUŠNOHOŘÍ

V krajské metropoli Ústí nad Labem jistě návštěvníky zaujme kostel Nanebevzetí Panny Marie v centru města. Má nejšikmější věž v ČR. Při svých 65 m se od svislé osy odchyluje o 201 cm. Jde nejspíše o nejšikmější věž ve střední Evropě a čtvrtou na světě. Vychýlení je následkem spojeneckého bombardování v dubnu 1945. Dalším lákadlem krajského města je nesporně nejdelší lanová dráha bez podpěr v České republice. Ústecká lanovka na Větruši (hotel a restauracenad městem) spojuje stejnojmennou rozhlednu s obchodním centrem Forum.

Jedinečnosti Ústeckého kraje - ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Pokud začneme svou cestu Ústeckým krajem ve Šluknovském výběžku, nalezneme zde nejsevernější město České republiky, Šluknov, které dalo jméno této části území státu - Šluknovský výběžek. Severní pól je odtud vzdálen přes 4 300 km. Ještě než opustíme Šluknovský výběžek, můžeme v okolí malebného městečka Krásná Lípa využít příležitosti a vyjít na nejstarší naučnou stezku České republiky. Köglerova naučná stezka vznikla v době druhé světové války, kdy ji vyznačil Rudolf Kögler. První průchod se po ní uskutečnil 12. října 1941.

Přírodní památka Střezovská rokle

Přírodní památka Střezovská rokle

Střezovská rokle byla vytvořena erozní činností povrchové vody v měkkých miocenních sedimentech Severočeské hnědouhelné pánve. V důsledku této činnosti vznikly na jejích strmých až svislých svazích pozoruhodné tvary. Důvodem ochrany je strž, vytvořená silou erozivní činností vody v píscích, jílech a tufech. Přírodní památka se nachází východně od obce Březno v okrese Chomutov.

Přírodní památka Hradiště u Černovic

Kóta Hradiště (594 m n. m.) tvoří nápadný výškový bod Krušných hor. Vrcholová plošina byla v roce 1985 vyhlášena přírodní památkou. Předmětem ochrany na této lokalitě jsou třetihorní křemence, významné hojnými otisky rostlinných zbytků. Lokalita, která byla odkryta těžbou, je významná z hlediska zkoumání geologického vývoje Krušných hor i Podkrušnohorské pánve.

Přírodní památka Merkur

Přírodní památka Merkur

Přírodní památka se nachází v prostoru bývalého hnědouhelného lomu 1,4 km jihozápadně od obce Zelená, jižně od tratě Chomutov - Kadaň. Předmětem ochrany je významné paleontologické naleziště rostlinných a živočišných zbytků, dokumentujících život na okraji zdejšího třetihorního jezera. Lokalita byla odkryta těžbou v hnědouhelném lomu Merkur. Na místě vytěženého lomu v minulosti stával zámek Ahníkov.

Přírodní památka Kokrháč

Přírodní památka Kokrháč

Výrazný skalní útvar připomínající kohoutí hřebínek se nachází v údolí Prunéřovského potoka 2 km severně od obce Prunéřov. Za přírodní památku byl vyhlášen v roce 1990. Skalnaté rulové svahy jsou významným geologickým prvkem střední části Krušných hor s vysokou přírodovědeckou a krajinářskou hodnotou. Vegetaci přírodní památky tvoří druhotná smrčina a ostrůvky boru s vtroušeným dubem a bukem, v jehož bylinném podrostu roste silně ohrožená medvědice lékařská.

Národní přírodní rezervace Jezerka

Národní přírodní rezervace Jezerka

Jezerka je národní přírodní rezervace, která se rozprostírá kolem vrchu Jezeří v blízkosti stejnojmenného barokního zámku. Skalnaté jižní svahy a výrazný zašpičatělý vrchol tvoří při pohledu z podhůří nápadnou krajinnou dominantu. Jezeří je nejskalnatějším vrchem východního Krušnohoří. Vrchol dosahuje nadmořské výšky 705,4 m. V minulosti stával na vrcholu Jezerky hrad Starý Žeberk a díky němu je hora opředena řadou pověstí. Jméno Jezerka (tehdy Seeberg) se jako označení hory (nikoliv hradu) poprvé objevuje na tzv. Kreibichově mapě žateckého kraje, která vyšla v roce 1828.

Stránky