Naučné stezky

ZA POZNÁNÍM MĚSTEM MOST

Pěší okruh kolem Mostu je vyznačen lokálním značením ve tvaru červeného a bílého trojúhelníku. Start je možný buď u nádraží ČD nebo u Oblastního muzea v Mostě. Trasa je zvolena tak, aby ze všech stran byl výhled na město Most, vede přes vrchy Hněvín a Ressl. V obci Souš je možné navštívit židovský hřbitov, zacházkou chrám Nanebevzetí Panny Marie a nový kostelík. Tato trasa umožňuje návštěvníkům hezkou procházku s poznáním města. Délka trasy je 14 km.

Přírodní park a naučná stezka Bezručovo údolí

Přírodní park a naučná stezka Bezručovo údolí

Jedno z nejdelších (13 km), nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor, které vzniklo působením řeky Chomutovky, je Bezručovo údolí. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Z Chomutova vede naučná stezka, na níž jsou tabule upozorňující na přírodní, technické i historické zajímavosti. Naším tipem na výlet je procházka na Medvědí vodopády. Nejlépe se k nim dostanete, pokud půjdete z II. Mlýna stále podél Chomutovky směrem na Horu Svatého Šebestiána. U zděné opuštěné budovy na místě zvaném „Tišina“ se vyšlapanou pěšinou po asi 300 m dostanete přímo k Medvědím vodopádům.

Gerstnerova naučná stezka

Gerstnerova naučná stezka

Nejslavnějšího chomutovského rodáka, pedagoga a vědce povýšeného do šlechtického stavu Františka Josefa Gerstnera, připomíná naučná stezka, která nese jeho jméno. Stezka připomíná například místo Gerstnerových gymnaziálních studií, jeho pedagogickou činnost či jeho unikátní projekt, koněspřežnou dráhu z Českých Budějovic do Lince.

Ježíškova cesta

Ježíškova cesta

Městečko Boží Dar je vyhlášeno jako Ježíškovo městečko. Působí zde Ježíškova pošta, která rozesílá po celé zemi dopisy, orazítkované symbolem Ježíška, a také si zde můžete projít Ježíškovu cestu. Ta má dva okruhy. Malý okruh, určený nejmenším dětem, je dlouhý 5 600 m, velký okruh měří 12 900 m a je tedy určen již zdatnějším turistům. Cesta začíná u Infocentra nebo u Ski areálu NOVAKO v městečku Boží Dar, kde si děti mohou vyzvednout Ježíškův zápisníček s plánkem trasy, do kterého si budou zaznamenávat řešení úkolů.

Naučná stezka Po stopách historie a G. Casanovy

Naučná stezka prochází městem Duchcov a nese jméno nejvýznamnější historické osobnosti spojené s tímto městem. Stezka vás provede zámeckou zahradou a dále projdete kolem rodných domů pozoruhodných osobností Duchcova, uvidíte např. rodný dům dobrodruha Antona Martina, hudebního skladatele F. X. Partsche nebo malíře Josefa Vogela. Dále můžete vidět sakrální stavby ve městě. Seznámíte se s barokními výtvory v sochařství nebo s díly novodobých sochařů Heinricha Scholze a duchcovského rodáka Herrmanna Zettlitzera.

Naučná stezka Dr. Lumpeho v Zoo Ústí nad Labem

Naučná stezka Dr. Lumpeho v Zoo Ústí nad Labem

Téměř přímým předchůdcem ústecké ZOO byl soukromý Přírodní a ptačí park, který nechal vybudovat Dr. Heinrich Lumpe již počátkem 20. století. U veřejnosti se však mnohem více ujal název Lumpepark, který vznikl podle jména zakladatele. Po roce 1946 byla Lumpeho rodina vystěhována do Bavorska a park již v sezóně 1946 své brány neotevřel. V jeho odkaze však již od roku 1949 pokračovala ZOO Ústí nad Labem. K uctění památky zakladatele přírodního parku byla v ZOO v Ústí nad Labem vybudována naučná stezka Dr. Heinrich Lumpeho.

Stránky