Obory a ZOO

Obora východní Krušné hory

Wildpark Osterzgebirge

Návštěva přírodního parku Osterzgebirge v Geisingu se vyplatí v každé roční době, každé období má svůj zvláštní charakter. Najdete zde malebné lesy a parky, hory a údolí a překrásné výhledy na Krušnohoří. Užijte si zde klid a pohodu při procházkách, trvajících max. dvě hodiny. Pozorujte v přírodním parku divokou zvěř v jejím přirozeném prostředí. Ukažte dětem zvěř, která se běžně ukrývá v lesích. Kromě původních druhů býložravců (jelenů, daňků, muflonů a jiných) můžete zahlédnout také rysy, divoké kočky, mývaly, sysly, zajíce, morčata nebo veverky.

Flájská obora

Flájská obora

Obora Fláje se rozkládá na náhorní plošině Krušných hor a částečně zasahuje přechod plošiny do Šumenského údolí. Nejvyšším bodem obory je Loučná s 956 m n. m. V oboře je síť studen, ze kterých se čerpá voda vysoké kvality (parametry kojenecké vody). V současné době je výměra obory 1930 ha s kmenovými stavy 300 ks jelení zvěře. Dále se zde nachází významná tokaniště tetřívka obecného. Z dalších ohrožených druhů zde můžete vidět čápa černého, výra velkého nebo sýce rousného. Několikrát zde byl zpozorován orel královský, mořský a často je možné spatřit orlovce říčního nebo motáka pilicha.

Lesní obora - Mstišov

Obora se leží v obci Mstišov, nedaleko Dubí u Teplic. Výlet sem je vhodný v jakoukoli roční dobu. Potkat zde můžete domácí zvířata a zvířata vyskytující se v našich lesích, například divoká prasata, muflony, jeleny a další. Do obory si s sebou můžete vzít suchý chléb nebo krmení pro zvířata a zvířata sami krmit, když budete potichu, můžete se ke zvířatům dostat tak blízko, jak ve volné přírodě nemůžete. Je zde restaurace a možnost ubytování. Děti potěší projížďky na koních. K oboře je možné se dostat autem, nebo autobusem, který staví přímo u obory. Vstupné do obory je dobrovolné.

Podkrušnohorský zoopark  Chomutov

Podkrušnohorský zoopark  Chomutov

Podkrušnohorský zoopark v Chomutově byl založen v roce 1975. Můžete zde vidět mnoho druhů zvířat pocházejících z oblasti palearktu (zahrnující území Euroasie) a z území severní Afriky. Uvidíte zde více než 160 druhů zvířat, mezi které patří 14 ohrožených druhů zařazených do Evropských záchranných programů. Zoopark také nabízí projížďku areálem Lokálkou Amálkou nebo Safari expresem. Pro děti je v areálu připraveno mnoho houpaček a prolézaček a od roku 2009 také lanové centrum. Samozřejmostí je jízda na ponících a síť kiosků, kde se můžete občerstvit.

ZOO Ústí nad Labem

ZOO Ústí nad Labem

Zoologickou zahradu Ústí nad Labem nalezneme na svahu Mariánských skal východně od centra Ústí města. Návštěvníci zde mohou pozorovat více než 1300 zvířat. Historie této zahrady je bohatá, předchůdcem této zahrady byla ptačí rezervace, kterou v těchto místech od roku 1908 postupně budoval významný ústecký podnikatel a milovník přírody, Dr. Heinrich Lumpe. Rezervace se jmenovala podle svého zakladatele „Lumpepark“, získala brzy i velký věhlas v zahraničí – za rok jí navštívilo až 50.000 návštěvníků z celé Evropy.

Zámeček Dvojhradí a Mstišovská obora

Zámeček Dvojhradí a Mstišovská obora

Zámeček Dvojhradí na okraji obce Dubí u Teplic byl postaven v roce 1703 jako lovecký zámeček v čínském stylu. Postavit ho nechal František Clary-Aldringen pro svou choť, hraběnku Tupperle. O devadesát let později došlo k přestavbě a zámeček získal svou dnešní podobu. V jeho okolí se rozprostírá Mstišovská obora, která má rozlohu 17 hektarů a je přístupná veřejnosti. Návštěvníci zde mohou zahlédnout jeleny, daňky, srnky, divoká prasata i bažanty a dokonce je i nakrmit.