Rašeliniště

Novodomské rašeliniště

Novodomské rašeliniště

Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště byla vyhlášena v roce 1967 na celkové výměře 574,8 hektarů. Rezervace se nachází v okrese Chomutov v nadmořské výšce 810-830 metrů. Předmětem ochrany je rozvodnicové vrchoviště s mohutnými podzemními prameny, které je tvořeno dvěma samostatnými rašeliništi – Načetínským a Jezerním, které jsou propojeny podmáčenou a rašelinnou smrčinou. Na tento biotop je vázána typická flóra a fauna.

Božídarské rašeliniště

Božídarské rašeliniště

Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště se rozprostírá jihozápadně od horského městečka Boží Dar. Svou rozlohou 930 ha je největším rašeliništěm v Krušných horách. Rašeliništěm vede 3,2 km dlouhá stezka naučná stezka vytvořená z povalových chodníků – ty zajišťují jak bezpečnost turistů, tak i rašeliniště a vzácných druhů živočichů a rostlin, které se v něm nachází.

Rašeliniště U jezera

Rašeliniště se nachází jihozápadně od obce Cínovec ve výšce 842-872 m n. m. V současné době je místo obklopené břízou pýřitou a bohatě i borovicí. Součástí rašeliniště je také jezírko, které je místem výskytu specifických druhů rostlin.

Cínovecké rašeliniště

Cínovecké rašeliniště

Cínovecké rašeliniště je přírodní rezervace nacházející se severně od města Košťany v okrese Teplice. Leží v nadmořské výšce 870 m n. m. Za přírodní rezervaci bylo Cínovecké rašeliniště vyhlášeno v roce 2001. Důvodem ochrany je výskyt chráněných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů, jako je zmije obecná, prstnatec plamatý, klikva bahenní, ještěrka živorodá nebo rojovník bahenní. Německou částí prochází po dřevěném chodníčku naučná stezka dlouhá 1,2 km, otevřená od dubna do října mezi 9-17 hod. K rašeliništi je možno dostat se autem až do vzdálenosti 250 metrů.

Grünwaldské vřesoviště

Grünwaldské vřesoviště se rozprostírá jižně od obce Moldava v okrese Teplice. V roce 1989 zde byla vyhlášena přírodní rezervace, jejímž cílem je ochrana rašeliniště vrchovištního typu s porostem více forem borovice blatky. Lokalita je přirozeným tokaništěm a hnízdištěm tetřívka obecného.

Velké tetřeví tokaniště

Velké tetřeví tokaniště

Velké tetřeví tokaniště se nachází v oblasti Flájského potoka západně od obce Moldava. Jeho území je velké cca 24 ha a charakterizují ho otevřené plochy s navazujícími porosty břízy pýřité. K Velkému tetřevímu tokaništi vede cesta z Nového Města v Krušných horách.