Hornictví

Most

Ačkoliv těžit nerosty se začalo v Krušných horách, mělo to vliv i na samotné město Most, které se stává obchodním centrem, zásobujícím horské obce. Tragické následky měla i třicetiletá válka, neboť město Most mělo strategické postavení. Přesto se město vzpamatovávalo z válečných ztrát velmi dlouho a pomohla mu až těžba uhlí. Uhlí se však nakonec stalo městu Most osudným. V roce 1962 rozhodla Komunistická strana Československa o likvidaci města, pod nímž leželo sto milionů tun uhlí. Prakticky jedinou větší památkou, kterou se podařilo zachránit, byl děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Cínovec

Těžil se zde převážně cín, ale v roce 1547 bylo v dole Nevěřící Tomáš nalezeno i stříbro. Molybden, wolfram a cín se zde s přestávkami těžily až do roku 1990. V obci jsou dva hraniční přechody a příhraniční stezka pro pěší a cyklisty. V zimním období procházejí Cínovcem lyžařské trasy Krušnohorské magistrály.

Mikulov

První zmínky o Mikulovu sahají až k počátku 15. století, kdy se zde začalo s hledáním stříbra. Po čase zde opravdu stříbro našli a tím počal i rozvoj obce a později i horního města. Těžilo se tu stříbro a olovo. V roce 1597 byl povýšen na královské horní město. V současné době je město hlavně střediskem zimních sportů. Nacházejí se tu upravené sjezdové a běžecké tratě, vede tudy Krušnohorská magistrála. Avšak i v létě sem zavítají milovníci horské turistiky a cyklistiky.

Hora Svaté Kateřiny

Historie obce Hora Svaté Kateřiny je spjatá s těžbou, konkrétně stříbra a mědi. Zejména okolnost, že se v Hoře Svaté Kateřiny dolovala měď, na kterou ostatní Krušnohoří bylo chudé, dopomohla k tomu, že význam Hory Svaté Kateřiny mohl vyniknout. Prakticky od čtyřicátých let 16. století dodávala Hora Svaté Kateřiny tuto surovinu i na mezinárodní trh.

Vejprty

O založení města se traduje, že roku 1550 byla při silné vichřici vyvrácena statná jedle a pod kořeny této jedle se našla bohatá stříbronosná žíla. Na místě nálezu vznikla hluboká těžební štola. Vyrostly zde také hamry na zpracování železné rudy a od 17. století se začaly vyrábět pušky.

Měděnec

Vznik osady "Mědník", později přejmenované na Měděnec byl úzce spojen s důlní činností, která na zdejším stejnojmenném pahorku probíhala pravděpodobně již od 10. století. Pahorek vévodí širokému okolí a na jeho vrcholu stojí kaplička a celý je provrtaný starými těžebními štolami. První doložené zprávy o těžbě pochází až z roku 1449. V této době se zde dobývaly hlavně stříbronosné měděné rudy, těžilo se především stříbro, cín, pyrit a chalkopyrit. Od roku 1520 byl již Měděnec městečkem s privilegiem svobodného výkupu stříbra.

Prohlídkový důl Alte Hoffnung Erbstolln e.V.

Alte Hoffnung Erbstolln e.V.

Zvláštností prohlídkového dolu &quotAlte Hoffnung Erbstolln&quot je vjezd z ústí štoly do dolu na lodi. Uvidíte zde svědectví 800-leté hornické historie v údolí Zschopautal. Zde se otáčela první turbína v době hornictví ve Freibergu, najdete tu také zajímavé technické novinky z této doby. Předvedeme Vám historické nářadí - mlátek a želízko i původní vybudovanou dřevěnou konstrukci, která sloužila k čerpání vody. Po poučné prohlídce opustíte důl tradičním způsobem - vylezete po žebřících.

Stránky