Hornictví

Hornický spolek Montanregion

Montánní region Krušné hory

Je to až neobvyklé, že ještě najdeme přeshraniční kulturní krajinu, které přes 800 let dominovalo hornictví, díky kterému se vyvinul její vzhled, identita a mnohotvárnost. Montánní region v saském a českém Krušnohoří si tento charakter udržel, a proto se uchází o zařazení do Seznamun světového kulturního dědictví UNESCO.

Prohlídkový důl Gnade Gottes Erbstollen

Schaubergwerk Gnade Gottes Erbstollen und Olbernhauer Hutzenstübl in Olbernhau

V prohlídkovém dole Gnade Gottes Erbstollen, který je v provozu již od roku 1515 a kde se těžily rudy barervných kovů, můžete zažít obtížnou práci horníků. Díky prospěšné práci hornického spolku Olbernhau je doposud zpřístupněn 180 m dlouhý úsek pod zemí, jak pro velké tak i malé návštěvníky.

V tradiční jizbě &quotOlbernhauer Hutzenstübl&quot, která je součástí muzea Saigerhütte Grünthal, hornický spolek názorně představuje stará krušnohorská řemesla a řemeslné techniky. Tato řemesla si můžete mimo jiné také sami vyzkoušet.

Prohlídkový důl Aurora Erbstolln

Besucherbergwerk Aurora Erbstolln

Jsme jediný pro veřejnost přístupný stříbrný důl na Stříbrné stezce mezi městy Freiberg a Drážďany. Zde se můžete dozvědět, jak se původně v 16. století těžilo stříbro. Mnohá svědectví např. průchody a rudné žíly to dokazují. Náš prohlídkový důl je velmi zajímavý pro rodiny, neboť se cesty za objevením mohou zúčastnit také děti od 6 let. Obměňujícími se výstavami se každý rok můžete dozvědět něco nového. Podél naučné hornické stezky směrem k našemu prohlídkovému dolu jsou zřízena četná odpočívadla pro případný oddech.

Prohlídkový důl Markus-Semmler-Stolln

Besucherbergwerk Markus-Semmler Schacht 15IIb

Pro návštěvníky Bad Schlema je těžké si představit, že obec po staletí žila hornictvím. Lázeňská obec s lázeňským domem, parkem, golfovým hřištěm, atraktivními hotely a penziony se stala opravdovým skvostem. Třebaže zde již těžce budete hledat stopy po těžebním průmyslu, jeho historie není zcela zapomenuta. Při vjezdu do jedinečného prohlídkového dolu Markus-Semmler-Stolln, v původních prostorách v 50 metrech pod zemí, zažijete těžbu od jejich počátků až do doby Wismutu.

Prohlídkový důl Herkules-Frisch-Glück

Schaubergwerk Herkules-Frisch-Glück

Tradičním hornickým pozdravem „Zdař Bůh“ Vás vítáme v nejstarším dole Saska. Po sestupu do hloubky 80 metrů Vás uvítá jedinečná atmosféra. Uprostřed dvou mramorových sálů a podzemích jezer je tu pro Vás připravena poučná a zábavná prohlídka, během které se seznámíte s pracovními podmínkami horníků v dolech. Každý, kdo bude mít zájem si může v dole Herkules-Frisch-Glück sám vyzkoušet těžbu mramoru. Také pro romantické svatby, hornické koncerty a mettenschichten nabízí tento prohlídkový důl se svou historickou kovárnou působivou kulisu.

Prohlídkový důl Dorothea Stolln

Besucherbergwerk Dorothea Stollen / Himmlisch Heer

V dole Dorotheastolln najdeme mnohá svědectví po 500-leté těžební činnosti. Himmlisch Heer byl nejbohatším stříbrným dolem v revíru kolem Annabergu. Později byl v podzemí připojen k dolu Dorotheastollen. V současné době nabízíme našim hostům nevšední zážitek. Vychutnejte si jízdu lodí v podzemí. Začneme prohlídkou v části starodobého dolování. K vidění jsou zde minerály fluorid a baryt. Přes velkou podzemní křižovatku a překop č. 1 se dostanete k lodnímu přístavišti. Po příjemné projížďce lodí se dále vydáme pěšky prozkoumat náš barevný podzemní pohádkový svět.

Stránky