Hornictví

Prohlídkový důl Zinngrube Ehrenfriedersdorf

Besucherbergwerk und Mineralogisches Museum Zinngrube Ehrenfriedersdorf

Prohlídkový důl Zinngrube Ehrenfriedersdorf patří k Saskému průmyslovému muzeu a reprezentuje krušnohorské dobývání cínové a stříbrné rudy v podzemních chodbách od středověku až do 20. století. Dolů se fárá lanovkou až do hloubky 100 m. Při prohlídce se vysvětluje, jak se ruda vyhledává, těží a přepravuje, předvádějí se funkční hornická zařízení a živě se seznámíte i s těžkými pracovními podmínkami horníků. Vrcholem je pak cesta důlní dráhou. Zvláštní klima v podzemí se využívá ve &quotštolách na léčení astmatu&quot k léčbě pacientů s onemocněním horních cest dýchacích.

Městské sklepy Jirkov

Městské sklepy Jirkov

Městské sklepy - z větší části zachované městské historické sklepy v Jirkově vznikaly v letech 1555 – 1595. Byly v pískovcovém pahorku hloubeny na příkaz majitele panství Kryštofa z Karlovic. Podobných důlní děl je v České republice pět, jirkovské podzemí je z nich nejstarší. Sklepy jsou cenné jak z geologického hlediska, tak z pohledu historiků. Vstup na věž i do sklepů zajišťují pracovnice Informačního centra v období od 1. května do 31. října (ÚT-PÁ 10:00-16:00 hod, SO-NE 10:00-16:30 hod.).

Doly Nástup Tušimice

Doly Nástup v Tušimicích vznikly v roce 1967 sloučením šesti těžebních závodů v okolí Chomutova a Kadaně. V roce 1994 byly Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina sloučeny pod Severočeské doly, a.s. V Tušimicích je ročně vytěženo okolo 13,5 mil. tun jednoúčelového energetického hnědého uhlí, které je odbytově směrováno převážně pro tepelné elektrárny ČEZ a.s. Na skrývce je roční těžba cca 26,5 mil. m3 nadložních zemin. Technologickým vybavením dolu pro těžbu skrývky jsou rýpadla KU 800, SchRs 1550 a 1320 řady TC2.

Štola Marie Pomocné

Štola Marie Pomocné

Štola v blízkosti Měděnce byla využívána od 17. století. Těžila se zde hlavně měď, která dala místu jméno - v kopci Mědník vzniklo velké množství šachet a štol. Štola Marie Pomocné je téměř 300 m dlouhá a byla zpřístupněna turistům v roce 1910. Chodba má osvětlené komory, potkáte tu figuríny v dobovém oblečení a při prohlídce uvidíte i jezírko vzniklé zaplavením komory.

Mikulášská štola

Mikulášská štola

Mikulášská štola v obci Hora Svaté Kateřiny je největší a nejznámější štolou v oblasti české části Krušnohoří. Ve středověku se zde těžilo stříbro a měď. Celkově dosahují chodby hloubky až 157 m pod zem. Těžba zde skončila v 18. století, ve 30. letech 20. století bylo v prostorách štoly otevřeno hornické muzeum. Za druhé světové války sloužila jako protiletecký kryt pro obyvatelstvo z okolí. V současnosti je štola nepřístupná, je opraveno asi 420 m štoly a chystá se otevření Hornicko - geologického muzea.

Uhelné safari

Uhelné safari

Netušíte, co si pod pojmem „Uhelné safari“ představit? Vydejte se na Mostecko a poznejte pěkně zblízka místa, kterým vládla těžba hnědého uhlí. Připraveny jsou pro vás tři okruhy, které vás zavedou na místa, kde se dobývalo a dodnes někde dobývá uhlí, a také tam, kde je již těžbou dotčená krajina k nerozeznání od okolní přírody. Terénní vozidlo vás zaveze až do hloubky dvou set metrů, kde vás čekají stroje, bez kterých by se tu sotva obešli. K unikátům patří třeba skrývkové rypadlo RK 500. Právě tady najdete jediný exemplář, který je na severu naší země k vidění.

Prohlídková štola Starý Martin

Prohlídková štola Starý Martin

V prohlídkové štole Starý Martin se můžete seznámit s historií důlní činnosti v Krušných horách, která sahá až do 14. století. Štola otvírá severozápadní část žíly Lukáš, která v historických dobách náležela mezi nejdůležitější rudní žíly celého krupského revíru. Svou délkou 2 km je Lukáš nejdelší cínovou rudní žílou v České republice a střední Evropě. V rámci prohlídky jsou k vidění rozdíly technologií minulosti a současnosti, sbírka historických předmětů, minerálů, hornin a krápníková výzdoba.

Stránky