Hrady a zámky

Zámek Jezeří

Zámek Jezeří

Zámek Jezeří byl kdysi považován za barokní perlu Krušných hor, dnes je v neustálém ohrožení. Zámek stojí ve výšce 387 m na skalnatém ostrohu nad těžní jámou velkolomu Československé armády a již několikrát se mluvilo o jeho narušené statice z důvodu poddolování.

Zámek Korozluky

Zámek v obci Korozluky byl postaven na začátku 19. století na místě, kde stávala středověká tvrz. Během 20. století chátral, obnoven byl díky současnému majiteli, který věnoval značné úsilí jeho citlivé renovaci a díky kterému se zámek dnes znovu stává místem kulturních a společenských akcí. Dnes si zde návštěvníci mohou prohlédnout dobové interiéry, přijít na různorodé koncerty, vernisáže nebo představení. Další zajímavostí je obora u zámku, ve které majitel chová jeleny a daňky.

Zámek Valdštejnů

Zámek Valdštejnů

Původní panský dům, jehož stavitelem byl Giovanni Domenico Canevalle, nechal do barokního zámku přestavět František Josef Jiří ve třicátých letech 18. století. Konečnou podobu mu dal architekt František M. Kaňka. V okolí zámku byl na konci 19. století založen anglický park, který je v současné době využíván k organizování prvomájových Valdštejnských slavností. Na konci 19. století začal být objekt zámku využíván pro hospodářské účely, po polovině 20. století zde bylo zřízeno muzeum.

Zámeček Dvojhradí

Zámeček Dvojhradí

Zámeček Dvojhradí na okraji obce Dubí u Teplic byl postaven v roce 1703 jako lovecký zámeček v čínském stylu. Postavit ho nechal František Clary-Aldringen pro svou choť Tupperle. O devadesát let později došlo k přestavbě a zámeček získal svou dnešní podobu. V jeho okolí je obora, která má rozlohu 17 hektarů a je přístupná veřejnosti. Návštěvníci zde mohou zahlédnout jeleny, daňky, srnky, divoká prasata i bažanty a dokonce je i nakrmit.

Zámek Duchcov

Zámek Duchcov

V místech dnešního státního zámku v Duchcově stávala od 13. století pevnost hrabišické dynastie, která sídlila na hradě Osek. V 16. století přešel zámek do vlastnictví Lobkoviců, kteří pevnost nechali přestavět na renesanční palác s jedním křídlem. Podobu trojkřídlé barokní budovy, kterou má zámek dodnes, dala až významná přestavba v režii Valdštejnů v roce 1707. Počátkem 19. století byl zámek klasicistně upraven.

Zámek Tuchlov

Zámek Tuchlov společně s letohrádky Belveder a Ladenburt tvořily empírový komplex zasazený do okolní krajiny, který byl oblíbeným cílem vyjížďěk lázeňských hostů z Teplic a Bíliny. Po roce 1918 byl zámek pronajat Českému abstinenčnímu svazu v Praze, který v něm zřídil svůj penzionát. Dnes je v zámku Dětský domov.

Zámek Teplice

Zámek Teplice

Zámek byl založen ve 12. století královnou Juditou původně jako bazilika a klášter sester Benediktinek. Skrývá v sobě pozůstatky několika architektonických stylů - od románského po renesanci. Zámek je spolu s náměstím součástí teplické městské památkové zóny. Dnes v jeho prostorách sídlí Regionální muzeum Teplice.

Zámek Trmice

Zámek Trmice

Zámek v Trmicích byl postaven v letech 1856-1863 hrabětem Nostitzem v novogotickém tudorovském slohu. Poté, co zámek koupilo město Ústí nad Labem, zde bylo umístěno městské muzeum. Bohaté muzejní expozice byly veřejnosti přístupné až do roku 1964, kdy vzhledem k havarijnímu stavu zámku došlo k jeho uzavření. V souvislosti s plánovanou výstavbou dálnice D8 byl zámek určen k demolici, na kterou naštěstí nedošlo a prostory zámku sloužily dál jako depozitáře muzea. V roce 1994 byly muzejní depozitáře vystěhovány do nových prostor a zámek byl nově zrekonstruován.

Zámeček Větruše s lanovkou

Zámeček Větruše s lanovkou

Jednou z dominant panoramatu města Ústí nad Labem je romantický zámeček Větruše, který se tyčí nad údolím řeky Labe. V současné době je zpřístupněna vyhlídková věž, restaurace a také je možné využít sál a několik společenských salónků. Ať už z vyhlídkové věže nebo pouze z terasy před zámečkem máte Ústí nad Labem jako na dlani. Můžete se pokochat výhledem na romantickou scenérii řeky Labe – proti proudu lze vidět hrad Střekov a Masarykova zdymadla, po proudu originální Mariánský most.

Stránky