Kulturní poklady

Lauterbašské likéry (Lauterbacher Spirituosen) - muzeum Hilmersdorf

Lauterbacher Spirituosen - Museum Hilmersdorf

Naše firemní muzeum se nachází na dobře dosažitelném místě v lokalitě Heinzebank. Svým kruhovým půdorysem nabízí budova ideální prostor pro naši výstavu „Vše o likéru Lauterbacher Tropfen“. O začátcích výroby lihovin svědčí řada historických přístrojů. Kromě toho si tu můžete vyslechnout i mnoho veselého vyprávění o rodině Ullmannových a likéru Lauterbacher Tropfen. Na kvízové zdi pak můžete prokázat své znalosti bylinek nebo zalovit ve vzpomínkách při návštěvě originálního koloniálu.

1. 160muzeum kouřících panáčků

Na dvousetmetrové ploše můžeme ve staré barvírně obdivovat zhruba 2000 160figurek. Unikáty, které měří od 5 do 80 160centimetrů, jsou téměř všechny vystaveny za sklem. Většina kouřících panáčků je vysoustružená a jsou mezi nimi klasické postavičky kouřících Turků, ponocných, strážných nebo různých dalších povolání. Nejstarší sběratelský kousek pochází z 160doby okolo roku 1930. Návštěvníci se mohou informovat o 160rozmanitosti podob a tvarů kouřících panáčků, nazývaných v 160Krušnohoří „Raachermannel“. Stará barvírna, zrenovovaná v 160roce 2011, se nachází ve středu Cranzahlu.

Kulturní centrum Tivoli

To správné místo pro pořádání malých i velkých akcí. Nabízíme prostory a vybavení pro pořádání tanečních či divadelních festivalů, koncertů, diskoték a výstav. Specializovaný kuchařský tým zajišťuje přípravu saských specialit či slavnostních rautů. Je zde možnost navštívit naše večerní programy ale i pronajmout si prostory pro pořádání svých vlastních soukromých akcí. vybrat si můžete z mnoha prostorů od velkého sálu po menší salonek.

Krušnohorské sklářské muzeum Neuhausen

Na základě nejnovějších poznatků dává muzeum nahlédnout do více než 800leté historie výroby skla v 160sasko-českém Krušnohoří, která dosáhla ve sklárně Heidelbach (15. - 19. 160stol.) u 160Neuhausenu / Seiffenu svého vrcholu, o 160čemž svědčí v 160neposlední řadě i její dodávky vysoce kvalitních výrobků na knížecí dvůr v 160Drážďanech. Expozice prezentuje mnohotvárnost výrobků ze skla - v 160různých barvách, tvarech a zpracování. Model historické sklárny umožňuje pochopit tehdejší výrobní technologii. Zvláštností je vliv heidelbašských sklářů na tradiční dřevořezbu v 160regionu.

Muzeum textilu a závodního sportu

Textil- und Rennsportmuseum

Jádrem muzea je historická žakárová tkalcovna. Pomocí řady pracovních kroků od návrhu až po hotovou tkaninu se na funkčních strojích předvádí výroba nástěnných obrazů a bytových textilií. Hluk tkalcovských stavů a vůně olejem nasáklé dřevěné podlahy znovu oživují pracovní svět někdejších textilních dělníků. Tři výstavy z 160našich rozsáhlých textilních sbírek ukazují rozmanitost produktů, které se tu vyráběly více než sto let.

Stránky