Kulturní poklady

Tkalcovské muzeum Oederan

Die WEBEREI Museum Oederan

Muzeum web v Oederanu znamená utkat, prožít a pochopit (Weben, Erleben, Begreifen). Tkalcovna a historie města pod jednou střechou. Na 1000 m2 se seznámíte s vývojem soukenictví a tkalcovství. Ukážou Vám zde všechny ruční činnosti od vzniku příze až po výrobu hotové tkaniny. Historické ruční tkalcovské stavy přecházející až v komplikované tryskové tkalcovské automaty dokumentují soudobé dějiny oederanské tkalcovny v architektonicky mimořádné novostavbě muzea.

Hrad Scharfenstein a Krušnohorské muzeum hraček a Vánoc

Burg Scharfenstein Erzgebirgisches Weihnachts- u. Spielzeugmuseum

Na hradě Scharfenstein, plném zažitků, lze leccos prožít, žasnou, hrát si a objevovat, zkoušet a nakupovat.

Touha po světle

Muzeum hraček a Vánoc se rozprostírá na dvou podlaží. Tato výstava (sbírka Martin) ukazuje jako jedinečná výstava v Krušných horách celkovou paletu místního lidového umění. Obdivovat zde můžete více než 5000 exponátů, z nichž část je jedinečná svou krásou a vzácností.

Expozice:

- 800 let trvající historie hradu

- Lidový hrdina Karl Stülpner

- Lidové umění s mrkáčky (dar od profesora Ungera)

Muzeum motocyklů, kočárů, výstava k historii lovu a zámku, zámek Augustusburg

Motorradmuseum, Kutschenmuseum und Ausstellung zur Jagd und Schlossgeschichte im Schloss Augustusburg

Lovecký zámeček a letohrádek se i nadále vypíná na kuželu z křemenného porfyru ve výši 516 m nad údolí Zschopautal. Ani po 400 letech neubylo tomuto monumentálnímu stavebnímu dílu na šarmu. I přes pohnutou historii a některé strukurální změny v průběhu staletí je již po desetiletí velmi oblíbeným výletním cílem pro rodiny s dětmi. Nově vytvořená stálá expozice v jižním křídle tehdejší kuchyně představuje na více než 1000 m2, 175 znamenitých exponátů.

Zámek Weesenstein

Schloss Weesenstein

Jedinečný architektonický celek v údolí řeky Müglitz nese zejména stopy dvanácti generací panského rodu z Bünau, který zde sídlil dříve, než zámek jako osobní majetek krále Johanna povýšil v 19. století na „tajnou rezidenci“ saského královského dvora. Dnes se nám nabízí expozice k sedmisetleté historii zámku, instalovaná v knížecích obývacích místnostech a interiéry s historickými tapetami dále lze navštívit dvě zámecké kaple a barokní park, ale také obchůdky s kulturními a kulinářskými drobnostmi.

Zámek Wildeck Zschopau

Schloss Wildeck

První písemná zmínka pochází z roku 1299. Na popud vévody Moritze byl hrad přestavěn v renesančním stylu. Na zámku můžete navštívit rozhlednu „Dicker Heinrich“ (tlustý Jindřich, výstavu motocyklů „Motocyklové sny“ nebo názorné dílny: mincovnu, muzeum knihtisku s oddělením knihvazačství a výroby razítek. Po proměnlivé historii se dnes zámek Wildeck představuje v novém lesku a s rozhlednou Dicker Heinrich nabízí panoramatický výhled na město Zschopau a okolí.

Vesnické muzeum Gahlenz

Dorfmuseum Gahlenz

V památkově chráněném trojstranném dvoře se vyskytuje více než 3000 originálních věcných exponátů. Dokumentují historii vesnice od počátku 19. století až do zahájení zemědělské velkoprodukce. Zvláštností je fungující koňský žentour, bylinářská zahrada a pekárna s hliněnou pecí.

Přírodní divadelní scéna Greifensteine, Ehrenfriedersdorf

Theater Naturbühne Greifensteine, Ehrenfriedersdorf

Žulové skály tyčící se až do výšky 30 m propůjčují krajině vlastní ráz a nabízejí jedinečnou kulisu přírodní divadelní scéně, která patří jistě k nejkrásnějším v celém Německu. První divadelní představení se zde konala již před více než 150 lety. Od roku 1952 se přírodní divadelní scéna Greifensteine, s 1200 místy, využívá pravidelně.

Přírodní scéna Maxen

Přírodní scéna Maxen, nacházející se v bývalém královském saském mramorovém lomu, je dnes klenotem, kde se pořádá mnoho kulturních a divadelních akcí. Poprvé se zde hrálo v roce 1952. Návštěvníky tu každým rokem čeká pestrý program, na němž nechybí kabaret, divadlo, koncerty, sborové tvorby i lidových muzik, ale ani mše. Hlediště je určeno pro cca 500 diváků.

Městské a hornické muzeum Freiberg

Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg

Muzeum založené v 160roce 1861 freiberským spolkem Altertumsverein patří k 160nejstarším měšťanským muzeím Saska a své cenné sbírky dnes prezentuje v 160nejkrásnější pozdně gotické světské stavbě Freibergu, v 160bývalém kanovnickém dvoře. Jedinečné jsou výstavy s 160mistrovskými díly hornického umění a pozdně gotického sakrálního umění horního Saska. Spojení reprezentativní pozdně gotické architektury s 160obdivuhodnými klenbami a vzácnými uměleckými předměty zprostředkuje návštěvníkovi mimořádné vjemy z 160historie hornického města Freiberg.

Terra Mineralia

Terra Mineralia

Báňská akademie Technické univerzity ve Freibergu Vás zve na mineralogickou cestu kolem světa, která je součástí výstavy terra mineralia. S více než 3500 minerály, drahokamy a meteority je terra mineralia, stálá expozice Báňské akademie Technické univerzity ve Freibergu, největší a nejkrásnější výstavou minerálů v celém Německu. Vychutnejte si poklady Země v ohromující prezentaci: historické prostředí zámku spolu s moderním výstavním konceptem nechávají poklady země vyniknout v zcela nové kráse.

Stránky