Kulturní poklady

Muzeum hornického lidového umění Schneeberg

Museum für bergmännische Volkskunst

Muzeum, postavené v letech 1724 a 1725 jako obytný dům a prostory pro podnikání, ukrývá ve svých zdech jedinečné klenoty lidového umění. Zvláštní půvab má rozsáhlá sbírka pyramid, vánočních jesliček, mechanických důlních zařízení, krajinky s místními horskými, někdy zasněženými motivy. Pohyblivé miniaturní scény a makety dolů postavené na krosnách zavedou návštěvníka do temných prostor pracovního světa horníků. Světlo bylo něčím vzácným, dodnes je součástí tradičních krušnohorských světelných zdrojů - vánočních svícnů, pyramid, andělů či horníků.

Městské muzeum Aue

Stadtmuseum Aue

Za shlédnutí stojí již samotná budova městského muzea. Rekonstruovaný a o přístavbu rozšířený strážní domek ze 17. století se nachází ve středu bývalého hornického sídliště, na úpatí hory Heidelberg, jejíž masiv byl v 17. a 18. století poznamenán čilou důlní činností. Stálá výstava zahrnuje expozice související s místní historií a se starodávným hornictvím v Aue.

Další informace najdete na www.aue.de

Muzeum Amtsfischerei Pockau

Amtsfischerei Pockau

Muzeum Amtsfischerei, z roku 1653, je stále jednou z velkolepých hrázděných budov v Krušných horách. Dekorativní prvky jako Odřejský kříž, barokní piskovcová růžice u vchodu nebo rustikální architektura interiéru vytváří jedinečnou atmosféru. Dříve tato budova sloužila jako přístřeší rybářům. Nyní je využita k následujícím výstavám - bydlení za časů našich babiček, dějiny obce, paličkování a železniční modely. Ve venkovních prostorách můžete navštívit starou hliněnou pec, prohlédnout si staré zemědělské nářadí či si projít bylinkovou zahradu.

Polévkové muzeum Neudorf

Polévkové muzeum v Neudorfu je skutečnou raritou mezi muzei. Je to nejspíš jediné muzeum,které se věnuje polévce - „matce všech pokrmů“. Mnoho pořekadel a humorných i vážných historek vypráví výstava o oblíbeném jídle konzumovaném lžící a pracovnice malého muzea je krásně interpretují.

Manufaktura snů

Manufaktur der Träume

Zážitkové muzeum Manufaktura snů (sbírka Dr. Eriky Pohl-Ströherové)

Vydejte se na cestu po zemi snů a naučte se znovu vnímat, objevovat a žasnout: vyřezávání horníci, andělé, louskáčci a také mechanicky poháněné vánoční hory a dřevěné hračky z minulých století Vás vrátí zpět do dětského světa.

Muzeum měděný hamr „Saigerhütte“, Olbernhau

Kupferhammer Museum Saigerhütte Olbernhau

Saigerova huť Olbernhau / Grünthal má v celoevropském měřítku jedinečný význam jako svědectví o technické a stavební stránce hutnictví barevných kovů. Hutní závod na odstříbřování surové mědi obsahující stříbro byl založen v roce 1537. Saigerův postup patřil po staletí ke špičkovým výkonům v hutnictví. Saigerova huť byla současně centrem zpracování mědi v Sasku. Skanzen, naprosto funkční kovárna, expozice, škola hutnictví a prohlídkové dílny informují o dějinách techniky a pracovního procesu i historicko-sociální struktuře.

Lohgerberové, městské a okresní muzeum

Lohgerber-, Stadt- und Kreismuseum

Muzeum se nachází ve staré koželužně, postavené kolem roku 1750. K památkově chráněnému komplexu budov patří barokní obytný dům rodiny koželuha, třípatrová koželužnická dílna a další budova. Muzeum bylo založeno v roce 1975 a disponuje 22 výstavními sály, kde naleznete expozice týkající se koželužny, historie města a regionu východního Krušnohoří.

Vánoční výstava od listopadu do února, o víkendech v listopadu a prosinci názorné předvedení řemesel (tkaní, paličkování, vyřezávánía jiné).

Prohlídky jsou možné po předběžné domluvě.

(Vstupné 15,00 EUR)

Muzeum Huthaus Einigkeit

Museum Huthaus Einigkeit

Na základě různých exponátů se na cestě stříbrné rudy návštěvníkům předvádí a zevrubně vysvětluje její vznik, dobývání a těžba a úprava na takový produkt, který lze tavit. Seznámíte se zde s minerály, nástroji, uniformami, modely, grafy a na volném prostranství pak s funkčními modely strojů poháněných vodní silou, jichž se používá v hornictví. Dále jsou zde exponáty dokreslující sociální a kulturní postavení horníků ve stříbrných dolech a výstava o historii města a průmyslu v Brand-Erbisdorfu.

Stránky