Kulturní poklady

Muzeum výšivek Eibenstock

Stickereimuseum Eibenstock

V muzeu výšivek v Einbenstocku si při předvádění práce na historických vyšívacích strojích uvědomíme, za jak obtížných podmínek se tehdy pracovalo. Ve stejné budově najdete i dokumentaci k historii hornického města Eibenstock. Nabídku doplňují stále obměňované speciální výstavy.

Muzeum hornického lidového umění Schneeberg

Museum für bergmännische Volkskunst

Muzeum, postavené v letech 1724 a 1725 jako obytný dům a prostory pro podnikání, ukrývá ve svých zdech jedinečné klenoty lidového umění. Zvláštní půvab má rozsáhlá sbírka pyramid, vánočních jesliček, mechanických důlních zařízení, krajinky s místními horskými, někdy zasněženými motivy. Pohyblivé miniaturní scény a makety dolů postavené na krosnách zavedou návštěvníka do temných prostor pracovního světa horníků. Světlo bylo něčím vzácným, dodnes je součástí tradičních krušnohorských světelných zdrojů - vánočních svícnů, pyramid, andělů či horníků.

Městské muzeum Aue

Stadtmuseum Aue

Za shlédnutí stojí již samotná budova městského muzea. Rekonstruovaný a o přístavbu rozšířený strážní domek ze 17. století se nachází ve středu bývalého hornického sídliště, na úpatí hory Heidelberg, jejíž masiv byl v 17. a 18. století poznamenán čilou důlní činností. Stálá výstava zahrnuje expozice související s místní historií a se starodávným hornictvím v Aue.

Další informace najdete na www.aue.de

Muzeum Amtsfischerei Pockau

Amtsfischerei Pockau

Muzeum Amtsfischerei, z roku 1653, je stále jednou z velkolepých hrázděných budov v Krušných horách. Dekorativní prvky jako Odřejský kříž, barokní piskovcová růžice u vchodu nebo rustikální architektura interiéru vytváří jedinečnou atmosféru. Dříve tato budova sloužila jako přístřeší rybářům. Nyní je využita k následujícím výstavám - bydlení za časů našich babiček, dějiny obce, paličkování a železniční modely. Ve venkovních prostorách můžete navštívit starou hliněnou pec, prohlédnout si staré zemědělské nářadí či si projít bylinkovou zahradu.

Polévkové muzeum Neudorf

Polévkové muzeum v Neudorfu je skutečnou raritou mezi muzei. Je to nejspíš jediné muzeum,které se věnuje polévce - „matce všech pokrmů“. Mnoho pořekadel a humorných i vážných historek vypráví výstava o oblíbeném jídle konzumovaném lžící a pracovnice malého muzea je krásně interpretují.

Manufaktura snů

Manufaktur der Träume

Zážitkové muzeum Manufaktura snů (sbírka Dr. Eriky Pohl-Ströherové)

Vydejte se na cestu po zemi snů a naučte se znovu vnímat, objevovat a žasnout: vyřezávání horníci, andělé, louskáčci a také mechanicky poháněné vánoční hory a dřevěné hračky z minulých století Vás vrátí zpět do dětského světa.

Muzeum měděný hamr „Saigerhütte“, Olbernhau

Kupferhammer Museum Saigerhütte Olbernhau

Saigerova huť Olbernhau / Grünthal má v celoevropském měřítku jedinečný význam jako svědectví o technické a stavební stránce hutnictví barevných kovů. Hutní závod na odstříbřování surové mědi obsahující stříbro byl založen v roce 1537. Saigerův postup patřil po staletí ke špičkovým výkonům v hutnictví. Saigerova huť byla současně centrem zpracování mědi v Sasku. Skanzen, naprosto funkční kovárna, expozice, škola hutnictví a prohlídkové dílny informují o dějinách techniky a pracovního procesu i historicko-sociální struktuře.

Lohgerberové, městské a okresní muzeum

Lohgerber-, Stadt- und Kreismuseum

Muzeum se nachází ve staré koželužně, postavené kolem roku 1750. K památkově chráněnému komplexu budov patří barokní obytný dům rodiny koželuha, třípatrová koželužnická dílna a další budova. Muzeum bylo založeno v roce 1975 a disponuje 22 výstavními sály, kde naleznete expozice týkající se koželužny, historie města a regionu východního Krušnohoří.

Vánoční výstava od listopadu do února, o víkendech v listopadu a prosinci názorné předvedení řemesel (tkaní, paličkování, vyřezávánía jiné).

Prohlídky jsou možné po předběžné domluvě.

(Vstupné 15,00 EUR)

Stránky