Kulturní poklady

Zámky Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde s.r.o.

Augustusburg/ Scharfenstein/ Lichtenwalde Schlossbetrieb gGmbH

Zámek Augustusburg „Renesance & kola“ spojuje nejvýznamnější evropské muzeum motocyklů a rozsáhlé zámecké muzeum s 160vynikající architekturou. Hrad Scharfenstein Hrad nabízí zážitky pro celou rodinu a nadchne kromě svého středověkého rázu také krušnohorským lidovým hrdinou Karlem Stülpnerem (Robin Hood Krušnohoří) a bohatou nabídkou pro všechny věkové kategorie. Zámek Lichtenwalde „Dostaveníčko s 160uměním“ se může odehrát v 160novém muzeu - v 160klenotnici (Schatzkammer) a v 160jednom z 160nejkrásnějších parků v 160Německu.

Vesnické muzeum Sättlerhaus (U sedláře)

Dorfmuseum Sättlerhaus

V tomto vesnickém muzeu se můžete vžít do života a všedního pracovního dne našich předků na venkově kolem roku 1850. Lze tu zhlédnout jizbu punčocháře, vánoční vyzdobenou jizbu, kozí chlívek i jak vypadal v polovině 19. století záchod.

Ve starém sedlářství „Sättlerhaus“ je dále místnost dokumentující práci s punčochářským bidlenem, koutek Karla Stülpnera a sbírka minerálů.

Zámek Lauenstein

Schloss Lauenstein

Renesanční zámek Lauenstein se tyčí vysoko nad údolím Müglitztal. K zámku patří Muzeum východního Krušnohoří, zřícenina hradu, zámecké zahrady, muzeum s expozicí o životě a díle Georga Bähra (stavitel drážďanského kostela Frauenkirche), s expozicí o historii poštovních sloupových milníků, o historii dráhy vedou údolím řeky Müglitz a mnoho dalších zajímavostí. Během prohlídky středověké zříceniny hradu, zámeckého vězení, zámecké kaple Vás vezmeme na vzrušující cestu časem.

Muzeum Lautergold

Firma Lautergold Paul Schubert GmbH v Lauteru nabízí na speciální výstavě „Staré laboratorní umění“ řadu zážitků, které se staly nejenom během Lauterské slavnosti jeřabin, nýbrž po celý rok doslova magnetem pro návštěvníky Krušných hor.

Muzeum Bergmagazin Marienberg

Museum sächsisch-böhmisches Erzgebirge - Bergmagazin Marienberg

Unikát v 160regionu! Bývalý hornický špýchar (Bergmagazin) s 160bohatou historií už opět září v 160celé své kráse. Ve svých stěnách ukrývá Muzeum sasko-českého Krušnohoří, jedinečné v 160rámci celého regionu. Na návštěvníky tu čeká obsáhlá dvojjazyčná výstava zaměřená na kulturu obyvatel na obou stranách Krušných hor. Vydařená symbióza historických exponátů a dokumentů, prezentovaná pomocí moderní výstavní techniky zvukem i obrazem, propůjčuje expozici nezaměnitelné kouzlo. Nabídku zařízení završuje knihovna s 160obsáhlou nabídkou médií a mnohostranně využitelné zasedací místnosti.

Oblastní muzeum v Chomutově

Oblastní muzeum v Chomutově

První historická zmínka o muzeu v Chomutově pochází z roku 1851. V roce 1928 muzeum uspořádalo výstavu gotického umění severozápadních Čech, která se stala základem dnešní expozice muzea. Postupně byly přidávány barokní a rokokové sbírky, miniatury a sbírky výtvarného umění a sbírky přírodovědné. V roce 2003 se z muzea stalo Oblastní muzeum v Chomutově, které dnes zahrnuje 29 podsbírek s celkem 221 tisíci předměty.

Stránky