Muzea, galerie a skanzeny

Muzeum motocyklů, kočárů, výstava k historii lovu a zámku, zámek Augustusburg

Motorradmuseum, Kutschenmuseum und Ausstellung zur Jagd und Schlossgeschichte im Schloss Augustusburg

Lovecký zámeček a letohrádek se i nadále vypíná na kuželu z křemenného porfyru ve výši 516 m nad údolí Zschopautal. Ani po 400 letech neubylo tomuto monumentálnímu stavebnímu dílu na šarmu. I přes pohnutou historii a některé strukurální změny v průběhu staletí je již po desetiletí velmi oblíbeným výletním cílem pro rodiny s dětmi. Nově vytvořená stálá expozice v jižním křídle tehdejší kuchyně představuje na více než 1000 m2, 175 znamenitých exponátů.

Vesnické muzeum Gahlenz

Dorfmuseum Gahlenz

V památkově chráněném trojstranném dvoře se vyskytuje více než 3000 originálních věcných exponátů. Dokumentují historii vesnice od počátku 19. století až do zahájení zemědělské velkoprodukce. Zvláštností je fungující koňský žentour, bylinářská zahrada a pekárna s hliněnou pecí.

Městské a hornické muzeum Freiberg

Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg

Muzeum založené v 160roce 1861 freiberským spolkem Altertumsverein patří k 160nejstarším měšťanským muzeím Saska a své cenné sbírky dnes prezentuje v 160nejkrásnější pozdně gotické světské stavbě Freibergu, v 160bývalém kanovnickém dvoře. Jedinečné jsou výstavy s 160mistrovskými díly hornického umění a pozdně gotického sakrálního umění horního Saska. Spojení reprezentativní pozdně gotické architektury s 160obdivuhodnými klenbami a vzácnými uměleckými předměty zprostředkuje návštěvníkovi mimořádné vjemy z 160historie hornického města Freiberg.

Terra Mineralia

Terra Mineralia

Báňská akademie Technické univerzity ve Freibergu Vás zve na mineralogickou cestu kolem světa, která je součástí výstavy terra mineralia. S více než 3500 minerály, drahokamy a meteority je terra mineralia, stálá expozice Báňské akademie Technické univerzity ve Freibergu, největší a nejkrásnější výstavou minerálů v celém Německu. Vychutnejte si poklady Země v ohromující prezentaci: historické prostředí zámku spolu s moderním výstavním konceptem nechávají poklady země vyniknout v zcela nové kráse.

Hornické muzeum an der Pöhlauer Straße

Heimat und Bergbaumuseum Reinsdorf

Kolem roku 1540 byla v 160reinsdorfském revíru zahájena těžba černého uhlí. Po zpočátku sporadické těžbě v 16017. 160století se stalo černé uhlí s 160rozvojem industrializace žádanou surovinou. Těžební věž někdejšího dolu Morgensternschacht 160II je z 160daleka viditelným svědkem těžby černého uhlí v 160Reinsdorfu. Vlastivědný spolek z 160Reinsdorfu si vzal za úkol vybudovat vlastivědné a hornické muzeum a pečovat o 160ně. Ve čtyřech patrech v 160nitru bývalé těžební věže se nacházejí vystavené exponáty zaměřené na hornictví, místní historii a zemědělství.

Technické muzeum Papiermühle (papírna) Zwönitz

Technisches Museum Papiermühle Niederzwönitz

Technické muzeum Papiermühle (papírna) Niederzwönitz je nejstarší ještě řádně fungující papírnou v Německu. V impozantní hrázděné budově se nachází kompletní vybavení papírenského provozu, stejně jako výstavní prostory dějin řemesel a průmyslu města Zwönitz. Každý návštěvník si zde může zkusit vyrobit ruční papír. Venku narazíte na město Zwönitz v miniaturních provedení.

Sbírka vzácností Bruno Gebhardt Zwönitz

Raritätensammlung Bruno Gebhardt

Ve vyzdobených prostorách vily Austelvilla s hodnotnými stropními malbami a interzovanou podlahou je prezentována jedinečná sbírka v Krušných horách. Byla shromážděna Brunem Gebhardtem, který ji po dlouhá léta jako vášnivý sběratel dával dohromady. Sbírka zahrnuje 60 odvětví a dříve, než režim NDR velkou část sbírky rozprodal, měla hodnotu milionů. Vydejte se s námi na malou cestu snů do dávno uplynulých desetiletí.

Muzeum Adama Riese

Adam-Ries-Museum

Muzeum nabízí výstavu o životě a díle matematika a saského důlního úředníka Adama Riese. Představuje výpočetní metody 16. století, míry a váhy ve starém Sasku a mechanické kalkulačky ze Saska.

Muzeum ve věží v městské věži

Turmmuseum im städtischen Wachtturm

Obranná a strážní věž ze 14. 160století je vysoká 42 metrů a vznikla ve dvou stavebních etapách: na čtvercovém základu postavil kolem roku 1560 slavný saský stavitel Hieronymus Lotter osmibokou věž. Dnes je věž sídlem vlastivědného muzea s 160výstavami v 160sedmi podlažích: Historie města a hornictví, Lotterova jizba, prýmkářská dílna s 160vystavenými prýmky, minerály z 160regionu, zvony Mír (Frieden) a Jednota (Einheit) a funkční model Geyersbergu. 399 448

Stránky