Muzea, galerie a skanzeny

Galerie Radniční sklípek

Galerie Radniční sklípek

Galerie Radniční sklípek sídlí v barokní budově bývalé radnice na náměstí TGM v Litvínově. Galerie zde působí od roku 2000 a přetvořila tak prostory v prvním patře a na půdě v místa, která vyhledávají návštěvníci díky výstavám, koncertům a besedám. V prostorách budovy se pořádají i svatební obřady.

Oblastní muzeum v Mostě

Oblastní muzeum v Mostě

Počátky mosteckého muzea sahají do roku 1888, kdy bylo založeno Městské muzeum, které se soustředilo hlavně na historii a folklór německé části obyvatelstva. V roce 1928 vzniklo Podkrušnohorské muzeum v Mostě, které svou činnost zaměřovalo na český stát a obyvatelstvo Podkrušnohoří. Po okupaci pohraničí v roce 1938 bylo Podkrušnohorské muzeum zrušeno a sbírky přešly pod Městské muzeum. Na konci války byla část sbírek kvůli bombardování Záluží převezena do zámku v Milešově. Odtud se sbírky vrátily do Mostu po válce. Muzeum spolu s archivem mělo sídlo v budově bývalého německého muzea.

Galerie výtvarného umění v Mostě

Galerie výtvarného umění v Mostě

Výstavními prostory Galerie výtvarného umění v Mostě jsou suterénní prostory gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie. Galerie organizuje malířské i sochařské retrospektivní výstavy, chce přiblížit veřejnosti tvorbu významných umělců 20. a 21. století. Galerie prezentuje nejen české umělce, ale i zahraniční - v současnosti především z frankofonních zemí, z Německa a Finska.

Novoveské muzeum

Novoveské muzeum

Muzeum v Nové Vsi v Horách se zabývá hlavně historií hračkářské výroby, která v obci začala v 18. století a pro mnohé obyvatele byla hlavním zdrojem obživy. Dnes je Nová Ves posledním místem na české straně Krušných hor, kde byla hračkářská výroba zachována – v její tradici pokračuje firma NBW, s.r.o., která se snaží oblíbené krušnohorské řemeslo zprostředkovávat současné mladé generaci.

Galerie a výstavní síň Bílina

Galerie a výstavní síň Bílina

Galerii a výstavní síň spolu s Kinem, Městským divadlem, Kulturním domem a Letním amfiteátrem v Bílině spravuje Kulturní centrum Kaskáda. Navštívit můžete pravidelně obměňované výstavy výtvarných děl provedených různou technikou – olejomalby, akryly, linoryty, kresby, portréty atd. Prezentují se zde především regionální autoři.

Muzeum města Duchcova

Muzeum města Duchcova

Muzeum v Duchcově vzniklo v roce 1896, dnes sídlí v bývalém měšťanském domě v Masarykově ulici. Expozice muzea zahrnuje zejména historii města Duchcova a okolí. Mezi nejzajímavější exponáty patří tzv. Duchcovský poklad, nalezený v roce 1882. Část sbírek je také věnována působení rodu Valdštejnů a osobnosti Giacoma Casanovy. Najdeme zde také exponáty zachycující rozvoj hornictví a sklářství v oblasti.

Regionální muzeum v Teplicích

Regionální muzeum v Teplicích

Regionální muzeum v Teplicích sídlí v budově zámku v nejstarší čtvrti v Teplicích. Uvnitř budovy je původní dochovaný dobový interiér - renesanční sál, rokokový sál nebo zařízené pokoje. Expozice muzea zahrnují sbírky z oblasti archeologie, lázeňství, umění, zoologie a mineralogie, sbírky porcelánu a keramiky nebo historických hodin.

Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum v Ústí vzniklo roku 1876, avšak až do roku 2011 nemělo svou dlouhodobě stálou expozici. Během 135 let své historie se muzeum stěhovalo více než desetkrát a působilo spíše v provizorních podmínkách, než v reprezentativních prostorách, které by si jeho prestiž a sbírkové předměty zasloužily. V roce 2011 se muzeum konečně dočkalo – po více než dvouleté rekonstrukci byla návštěvníkům otevřena historická muzejní budova, jejíž prostory odpovídají moderním trendům.

Stránky