Technické památky

Vápenka u Kovářské

Vápenka u Kovářské

Vápenka je relativně zachovalá stavba, v poslední době bohužel částečně rozebraná za účelem získání cihel z vyzdívky. Turistická trasa, která vede k vápence souběžně se železnicí, je dlouhá pouhý kilometr. Těžba a zpracování vápnitého dolomitu těženého ve dvou nevelkých lomech zde probíhala za Buquoyů od první poloviny 19. stol do let 1923-24. Vápno bylo používáno ke stavebním účelům a na hnojení.

Podkrušnohorské technické muzeum

Podkrušnohorské technické muzeum

Muzeum vzniklo v místě bývalého dolu Julius III. Jeho hlavním cílem přiblížit veřejnosti historii těžby a zpracování uhlí v části severočeské hnědouhelné pánve. Návštěvníci mají možnost "zfárat" do uměle vytvořené štoly, prohlédnout si 3D projekce nebo autentické modely. Mohou si prohlédnout i expozici využití uhlí v dalším chemickém zpracování. Expozice se zabývá chemickým průmyslem, hornickým životem, ale také obnovou krajiny. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu.

Hornické muzeum

Expozice hornického muzea se nachází zčásti ve sklepních prostorech, součástí expozice je sbírka důlních svítidel, napodobenina starého dolu (délka cca 40 m) a sbírka historických map (jsou k prohlédnutí na vyžádání).

Stránky