Kultura

Krušnohorské sklářské muzeum Neuhausen

Na základě nejnovějších poznatků dává muzeum nahlédnout do více než 800leté historie výroby skla v 160sasko-českém Krušnohoří, která dosáhla ve sklárně Heidelbach (15. - 19. 160stol.) u 160Neuhausenu / Seiffenu svého vrcholu, o 160čemž svědčí v 160neposlední řadě i její dodávky vysoce kvalitních výrobků na knížecí dvůr v 160Drážďanech. Expozice prezentuje mnohotvárnost výrobků ze skla - v 160různých barvách, tvarech a zpracování. Model historické sklárny umožňuje pochopit tehdejší výrobní technologii. Zvláštností je vliv heidelbašských sklářů na tradiční dřevořezbu v 160regionu.

Muzeum textilu a závodního sportu

Textil- und Rennsportmuseum

Jádrem muzea je historická žakárová tkalcovna. Pomocí řady pracovních kroků od návrhu až po hotovou tkaninu se na funkčních strojích předvádí výroba nástěnných obrazů a bytových textilií. Hluk tkalcovských stavů a vůně olejem nasáklé dřevěné podlahy znovu oživují pracovní svět někdejších textilních dělníků. Tři výstavy z 160našich rozsáhlých textilních sbírek ukazují rozmanitost produktů, které se tu vyráběly více než sto let.

Stránky