Muzeum v Ústí nad Labem zve k návštěvě

Muzeum Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Česká republika

Právě v zimním období je ideální čas na návštěvu ústeckého muzea. Záběr zdejších sbírek je opravdu široký, sahá od archeologie, přes botaniku, entomologii, fotografii, fotografickou techniku, geologii a mineralogii, drahé kameny, historii – včetně regionální, osobnosti, knihovnu -  knižní kultury, malířství, kresby, grafiku, numismatiku, medailérství, mincovnictví, přírodovědu - obecně, restaurování, konzervování a preparování, staré tisky, kroniky, privilegia, vojenství – dějiny a zbraně, fortifikace, až po zoologii.

Muzeum nabízí fyzicky hendikepovaným spoluobčanům plný přístup do objektu. Na základě předchozí dohody na tel.: +420 475 210 937 lze domluvit osobního průvodce. 

Provozní doba

Otevírací doba muzea - celoroční provoz
Zavřeno: pondělí
Otevřeno od úterý do neděle od 9:00 do 17:00 hodin
 

Ceník

Vstupné
Vstupné základní:  50 Kč
Vstupné snížené:  30 Kč
Vstupné speciální:  rodinná vstupenka (maximálně 4 osoby, z toho dva dospělí): 100 Kč, skupinová sleva (nad 10 osob):  45 Kč
Vstupné volné:   děti do 6 let (v doprovodu rodičů)

Císařský sál  10 Kč

Určeno pro

Rodiny s dětmi
Senioři
Skupiny
Bezbariérovost (vozík)
Bezbariérovost (berle, méně pohybliví)

Další informace

Zvláštností budovy muzea v Ústí nad Labem je Císařský sál. Pojmenování sálu vychází z návštěvy císaře Františka Josefa I. Konané 17. června 1901 při cestě po Českých zemích. V této době byl v Ústí nad nejreprezentativnějším místem pro zasedání zastupitelstva a prestižní shromáždění honosný sál neorenesanční budovy školy s výzdobou zahrnující bohatou výmalbu stěn a stropů alegorickými motivy doplněnou zlacením z plátkového zlata. Místem císařská audience s předními obyvateli města se tak stala právě budova dnešního městského muzea. Na paměť této události získal Císařský sál své pojmenování.

V současnosti Muzeum města Ústí nad Labem spravuje cca 200 tisíc evidenčních čísel muzejních sbírkových předmětů a jejich souborů. Spravuje zhruba 60 tisíc knih v odborné knihovně, která má na starost také dva tisíce svazků starých tisků a rukopisů.

Jak počtem, tak kvalitou sbírek patří Muzeum města Ústí nad Labem k nejvýznamnějším regionálním muzejním institucím v České republice. Sbírkové předměty muzea jsou průběžně veřejnosti představovány jako součást výstav či expozic a slouží také k badatelské činnosti.

Největší část stálých expozic připravuje Collegium Bohemicum ve spolupráci s ústeckým muzeem. Dalšími partnery jsou Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Společnost pro dějiny Němců v Čechách.

Více informací naleznete zde.

Zajímavé výstavy:

Tenkrát na severozápadě
do 17. 4. 2016

Již od 30. září 2015 je pro návštěvníky muzea v Ústí nad Labem připravena výstava „Tenkrát na severozápadě“, která se věnuje dramatickému a zlomovému roku 1945 v Ústí nad Labem a okolí. Výstava potrvá do 17. dubna 2016. Snad žádný jiný rok v novodobé historii nepoznamenal Ústí nad Labem tak výrazně jako rok 1945, který je spjat s nesmírným utrpením mnoha lidí.  Při dubnových náletech byla zničena velká část historického centra a po skončení války bylo zahájeno vysídlení Němců, v jehož důsledku se zásadně obměnilo obyvatelstvo města.

Pro mnoho lidí však ani se začátkem míru utrpení neskončilo. Německé obyvatelstvo bylo vystaveno nenávisti české společnosti, která dospěla k přesvědčení, že Češi a Němci v jedné zemi nadále žít nemůžou. Rok 1945 však na druhou stranu přinesl také porážku nacismu, konec hrůzného válečného konfliktu - posledního na našem území - a začátek nové etapy vývoje našeho města a regionu.

Výstava představuje období nacistické vlády v Ústí nad Labem a okolí, přibližuje důsledky bombardování, věnuje se událostem na samém konci války a osvobození od nacismu, popisuje osudy německého obyvatelstva po válce a zabývá se také příchodem nového obyvatelstva a jeho nesnadným vytvářením vztahu k tomuto městu a kraji. Velký prostor věnujeme rovněž vyprávění pamětníků. Od roku 1945 nás dělí 70 let, tedy přibližně délka lidského života. Lidí, kteří jsou s hrůzami války a jejích následků spjati vlastní pamětí, stále ubývá. Je nezbytné tuto zkušenost různými formami nadále předávat, jak se o to pokouší i naše výstava.

Z exponátů, které jsou na výstavě prezentovány, bychom chtěli vyzdvihnout zejména „sudetský poklad“ z Libouchce. Jedná se o předměty, které před odsunem v roce 1945 ukryla rodina Schlattnerových pod střechou svého domu. Na skrýš upozornil v červenci letošního roku pan Rudi Schlattner, který se jako dvanáctiletý chlapec ukrývání předmětů zúčastnil. Kromě vystavených předmětů z tohoto unikátního souboru bude na výstavě představen i osud rodiny Schlattnerových.

Staré pověsti české
do 31. 12. 2016

Nyní a po celý příští rok pokračuje také výpravná výstava Muzea města Ústí nad Labem s názvem Staré pověsti české. Nese se ve znamení návratu nejslavnějšího ústeckého rodáka Přemysla Oráče.
Expozice připravená ve spolupráci s Národním muzeem se zabírá pověstmi dob předkřesťanských, které konfrontuje s archeologickými nálezy. Masivní dřevěné palisády se tyčí u vstupu do budovy ústeckého muzea a v jeho útrobách pak vyrostly další. Výstava ukazuje dějiště legendy o zrodu českého panovnického rodu – obec Stadice u Ústí nad Labem jako místo s významnou pozicí v dávnověku.
Archeologové tu při vykopávkách objevili šperky, zbraně, keramické nádoby a další nástroje z období celého pravěku.

Historici pak připomenou ozvěnu legendy v reálné historii jakou je třeba opis listiny císaře Karla IV., kterou nařizuje posílat lískové oříšky ze Stadic na královskou tabuli do Prahy nebo dekret na přidělení půdy zabavené českým Němcům po druhé světové válce slavnostně udělovaný symbolicky právě u pomníku Přemysla Oráče.

Výstava nezužuje pohled na pověsti jen na tu o Přemyslu Oráčovi. Nechybí populární témata jako Bivoj, Praotec Čech nebo Dívčí válka. Návštěvníci dostanou v expozici příležitost rozhlédnout se z hory Říp a vidět krajinu, která zaujala Praotce Čecha, ale mohou také pomocí počítačové hry změnit rozhodnutí tohoto kmenového náčelníka a poslat Čechy v rámci stěhování národů do úplně jiné země a sledovat, co to udělá s mapou Evropy. Nezvyklým interaktivní prvek představuje také příležitost zahrát si na Bivoje a potěžkat si divokého kance, ať už v dospělé či dětské verzi. Vedle archeologických sbírek zapůjčených od řady muzeí ilustrují téma starých pověstí vzácné sbírky divadelního oddělení Národního muzea, zejména předměty spojené s inscenací oper Libuše a Šárka, jako kostým Libuše v podání slavné pěvkyně Emmy Destinnové nebo kostýmové návrhy z pera malíře Mikoláše Alše.

Thonet a jeho severočeské ozvěny
do 14. 2. 2016

Celý svět okouzlily produkty průmyslu ohýbaného nábytku někdejšího Rakousko-Uherska a zároveň významně rozvinuly způsoby moderního marketingu a systému řízení výroby. Výstava přiblíží tento fenomén zejména prostřednictvím výrobků světoznámé firmy Gebrüder Thonet, ale i dalších slavných značek, jako Jacob & Josef Kohn, i méně známých, třeba D. G. Fischel Söhne, včetně zcela zapomenutých regionálních výrobců ze severu Čech. Základ expozice vzniká ze sbírek soukromé prodejní galerie Tomáše Brejníka v Litoměřicích a soukromého sběratele Pavla Zedínka z Lovosicka. Přehlídku doplňují sbírkové předměty Muzea města Ústí nad Labem a Collegia Bohemica. V rámci Čech jde o průkopnický výstavní projekt, neboť dokumentace a prezentace historie ohýbaného nábytku byla dosud výhradně doménou Moravy. Autoři výstavy se snaží, aby i obyvatelé Čech získali větší povědomí o mimořádných hodnotách ohýbaného nábytku, protože i zde býval velice rozšířený a dodnes jeho pozůstatky najdeme v mnohé domácnosti. Zatím zde však není výjimkou, když sběratelsky cenné nebo přímo unikátní kousky nenávratně mizí na smetištích či jako dřevo na podpal.

České Švýcarsko očima Václava Sojky
do 3. 4. 2016

Výstava vznikla u příležitosti 15. výročí založení našeho nejmladšího národního parku. Představí přírodu Českého Švýcarska prostřednictvím unikátních fotografií Václava Sojky. Autor hledáček svého fotoaparátu zaměřuje nejen na tradiční, turistům známé pohledy, ale i na místa skrytá v divočině, včetně dokumentace jejích plachých obyvatel. Nenapodobitelným způsobem tak pronikl do duše zdejší krajiny.
Výstavu provází cyklus přednášek věnující se fotodokumentaci zdejší přírody, její geologické stavbě, vzácné květeně i chráněným druhům zvířat a mnohým dalším tématům.

Dialog s časem
Pokračuje také dlouhodobá výstava mramorových plastik z životního díla sochaře Klause Horstmanna-Czecha, darovaných autorem roku 2011 městu Ústí nad Labem.

Přehled dalších výstav:

od 2. 12. do 3. 1. 2016 NEBE, PEKLO, RÁJ - Vánoční výstava nejlepších prací žáků keramické dílny Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem.

od 9. 12. do 3. 4. 2016 STROMY JAKO DOMY - Interaktivní výstava ukazuje, že Stromy jsou domovem, útočištěm a mnohdy i zdrojem potravy celé řadě živočichů od hmyzu po savce. Na stromy je vázána řada hub i rostlin.

do 17. 1. 2016 PAULE SAVIANO SHŮRY - Fotografie Newyorčana Paule Saviana představující přeživší bombardování nejen Hirošimy a Nagasaki, ale také Drážďan, Ústí nad Labem a jiných měst.

do 3. 1. 2016 DAVID SURÝ VÁNOČNÍ LONDÝN - Ústecký fotograf a grafik vystavuje záběry z vánočního Londýna, zobrazující kontrasty syrovosti ulice, „temných zákoutí“ a tradičních londýnských symbolů.

do 17. 4. 2016 ROK 1945 V TISKU - Prezentace knih v muzejní knihovně k výstavě „Tenkrát na severozápadě“.

od 1. 12. do 3. 1. 2016 EXPONÁT MĚSÍCE - Malba „Klanění pastýřů“ na dřevěné desce z roku 1881 od J. Zapletala.

Fotogalerie