Oblastní muzeum v Mostě

ul. Československé armády 1360
434 01 Most
Česká republika
+420 476 442 111

Oblastní muzeum leží pod hradem Hněvín v Mostě. Jeho sbírky se nacházejí v rekonstruovaných prostorách původního německého reálného gymnázia. Samotné muzeum bylo založeno roku 1888. Návštěvníci mosteckého muzea mají možnost zhlédnout tematické výstavy. Nachází se zde i biografická expozice baronky Ulriky von Levetzow, poslední lásky básníka Johanna Wolfganga Goetha. Muzeum je i pořadatelem výstav výtvarného umění.

 

Provozní doba

Otevírací doba muzea - celoroční provoz
Zavřeno: pondělí
Otevřeno od úterý do neděle od 12:00 do 18:00 hodin (pro skupiny od 09:00 do 12:00 hodin)
a ve víkendové dny (sobota, neděle) odpoledne od 13:00 do 18:00 hodin.

Vánoční svátky 2015 - otevírací doba

24.12.2015, 28.12.2015 a 31. 12. 2015 je muzeum uzavřeno, ostatní dny je otevřeno od 10:00 do 18:00 hodin.

Ceník

Vstupné základní: 30 Kč
Vstupné snížené: 15 Kč děti, studenti, důchodci
Vstupné speciální: hromadné výpravy nad 10 osob třetinová sleva na vstupném za každou osobu
 

Určeno pro

Rodiny s dětmi
Senioři
Skupiny
Muzea, galerie a skanzeny

Další informace

Návštěvníci muzea mohou navštívit jihozápadní křídlo a středovou část budovy, kde jsou umístěny muzejní expozice a aktuální výstavy. Severovýchodní část slouží jako pracovní a depozitní část muzea pro odborné pracovníky. K velkým výstavám je určen i sál vzniklý úpravou původní tělocvičny. Zahradní prostory jsou obohaceny o zajímavé prvky přemístěné sem ze zaniklých obcí.

Mostecké muzeum nabízí pět stálých expozic:
Historický nábytek
Jde o nábytek z období od 17. do 19. století v podobě vývojové řady od manýrismu, přes baroko, rokoko, klasicismus, empír, biedermeier a historizujícími slohy (konče novorenesancí).

Ulrika von Levetzow
Expozice je věnována stručné biografii baronky Ulriky von Levetzow, jejím nejbližším,
zámku v Třebívlicích a osudům její pozůstalosti.

Mineralogie Krušnohoří
Představuje součást stálé přírodovědné muzejní expozice. Ukázky minerálů pocházejí z původního sbírkového fondu Oblastního muzea v Mostě, doplněny jsou o dary sběratelů – amatérů a profesionálních geologů regionu.

Geologická minulost Mostecka
Expozice zahrnuje geologickou minulost severozápadní části Čech od pradávné minulosti (karbonu) po recent. Víte, že v jednom z ložisek dinasových křemenců na Písečném vrchu u Bečova archeologové objevili nejstarší paleolitickou dílnu ve střední Evropě?

Přírodou severozápadních Čech
Expozice živé přírody je zaměřena především na ukázky fauny žijící v severozápadních Čechách, zároveň představuje návštěvníkům i místní flóru. Témata ve vitrínách a na výstavních panelech jsou věnována hlavním typům ekosystému zdejšího regionu.

Více informací naleznete zde.
 

Fotogalerie