Pozvánka na výlet Švestkovou dráhou

Švestková dráha, Nádražní, 411 15 Třebívlice
Provozovatel: Railway Capital a.s., Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5
Česká republika

Pravidelný provoz byl letos zahájen v sobotu 1. dubna 2017. Jezdit bude jezdit do konce října každou sobotu, neděli a státní svátek.

Švestková dráha je malebná lokálka v severních Čechách spojující Lovosice s Mostem. Její historie sahá do 90. let 19. století - konkrétně do roku 1898, kdy vyjel na trať první vlak.
Přes více než stoletou existenci má dráha svým uživatelům co nabídnout - velké množství památek v blízkém okolí a nezapomenutelnou krajinu Českého středohoří, příznivou jak pro pěší, tak i cyklistické výlety. V rámci prázdninového provozu jezdí osobní vlaky každou sobotu a neděli. Délka 44 km (s úsekem do Litoměřic 52 km), minimální poloměr oblouků 200 m, maximální stoupání 24 ‰, nejvyšší traťová rychlost 50 km/h, 17 zastávek a stanic. Ve všech osobních vlacích Švestkové dráhy je povolena přeprava jízdních kol.

Název lokálky "Švestková dráha" je staronový. Pro 44 km dlouhou trať Lovosice - Třebenice - Most byl používán sudetskými Němci (ovšem pod sudetoněmeckým ekvivalentem "Zwetschkenbahn") až do jejich násilného odsunu po druhé světové válce. Jméno trati dalo v tehdejší době velké množství švestkových sadů a alejí, z nichž do dnešních dnů zůstaly pouze nepatrné zbytky.

Vzhledem ke kapacitě souprav je žádoucí, aby si případné větší skupiny zájemců o svezení (20 a více osob) ověřily předem, zda bude volná kapacita, a to zejména v případě požadavku na přepravu jízdních kol.Provozovatelem drážní dopravy – osobních vlaků v rámci systému Doprava Ústeckého kraje je společnost Railway Capital a.s. – společnost místních drah.

Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje.

Určeno pro

Rodiny s dětmi
Aktivní sportovci
Senioři
Skupiny
Pěší trasy
CHKO a přírodní rezervace
Hrady a zámky
Kostely, sakrální památky
Muzea, galerie a skanzeny

Další informace

Zajímavosti v okolí Švestkové dráhy

Hrad Hazmburk
Nepřehlédnutelná dominanta Dolního Poohří, hrad vznikl kolem poloviny 13. století a od roku 1335 byl v držení rodu Zajíců, kteří dali hradu jeho současné jméno. Od konce 15. století hrad pustl.
Více informací, včetně otevírací doby a vstupného, naleznete zde. Na Hazmburk se lze vypravit po červené turistické trase z Třebenic.

Hrad Košťálov
Zřícenina středověkého hradu na stejnojmenném kopci (481 m. n. m.). První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1372, dle archeologických výzkumů vznikl hrad již někdy v první polovině 14. století. Již v období třicetileté války byl hrad veden jako pustý a bez využití.
Objekt je volně přístupný, vstup na vlastní nebezpečí. Na Košťálov vede zelená turistická trasa z Třebenic (z náměstí cca 2 km).

Hrad Oltářík
Hrad na vrcholu čedičové hory (566 m.n.m.) nad osadou Děkovka založen v polovině 15. století, od roku 1544 pustý; jméno hradu znovuobjeveno až v 19. století (do té doby název Hrádek).
Památka je volně přístupná. Přístupy: z Podsedic (po silnici do Děkovky, poté červená a modrá tur. značka), z Třebívlic (modrá turistická značka) z Třebenic (po červené a modré tur. značce).

Zámek Korozluky
Pozdně barokní původně jednopatrový zámek z roku 1775, počátkem 19. století klasicistně přestavěn. Dnešní podoba zámku je z roku 1870 s expozicí zámeckého interieru a sakrálního umění ze zaniklých kostelů Mostecka. Zámeček obklopen romantickým parkem s kapličkou sv. Josefa z konce 19. století.Více informací, včetně otevírací doby a vstupného, naleznete zde. Korozluky se zastávkou Sedlec u Obrnic spojuje prašná cesta (cca 3 km).

Zámek Vlastislav (Skalka)
Barokní zámeček a hradní věž ve stejnojmenné obci; zámek z 2. poloviny 17. století tvoří obdélná dvoupatrová budova s krátkým bočním křídlem. Proslul hlavně svou poválečnou minulostí (v letech 1948 - 1989 archiv StB). Dnes expozice obrazů a fotografií Českého středohoří. Otevírací doba, vstupné: od května do října pondělí - pátek 10 - 15 hodin, sobota a neděle 10 - 16 hodin. Vstupné 20 Kč. Do Vlastislavi vede červená turistická trasa z Třebenic.

Muzeum Českého granátu v Třebenicích
Původně německý luteránský kostel z roku 1902 vystavěn místními Němci v novogotickém slohu s výraznými prvky secese; roku 1959 kostel přeměněn v muzeum, které navázalo na tradici původního třebenického muzea založeného již roku 1872. Muzejní expozice je zaměřena na historii těžby a zpracování granátů, šperky (historické lidové i umělecké šperky, včetně šperků hraběnky Ulriky von Levetzow) a historii města s blízkým okolím.
Otevírací doba, vstupné: červen - srpen mimo pondělí denně 9:00 až 17:00 hodin, v září mimo pondělí denně 10:00 - 16:00 hodin, v říjnu soboty a neděle 10:00 - 16:00 hodin. Vstupné dospělí 30 Kč, děti do 15 let 15 Kč. Více informací naleznete zde.

Muzeum Ulriky von Levetzow v Třebívlicích
Muzejní expozice byla zřízena v bývalém domě zahradníka na okraji zámeckého parku a mapuje život lásky slavného spisovatele J. W. Goethea hraběnky Ulriky von Levetzow. Všechny vystavené exponáty pocházejí ze sbírek obyvatel Třebívlic.
Otevírací doba, vstupné: sobota a neděle 9 - 11 a 14 - 16 hodin, v ostatní dny na objednávku (informace na Obecní úřad Třebívlice). Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti, důchodci, vojáci 10 Kč.

Obec Dlažkovice
Obec Dlažkovice (105 obyvatel) prvně připomínána roku 1057 v zakládací listině Litoměřické kapituly; leží na cyklostezce spojující Třebenice s Libochovicemi; v okolí dobývány české granáty.
Památky: barokní zámek z počátku 18. století (sídlo dětského domova se speciálními školami), barokní kostel sv. Václava, zvonice se zvony z 15. a 17. století, socha sv. Barbory před kostelem. Více informací naleznete zde.

Obec Libčeves
Obec Libčeves (530 obyvatel) prvně doložena v roce 1251 jako zemský dvorec, od poloviny 15. století v majetku rodu Lobkowitzů. V 18. století se rychle rozvíjí a rozšiřuje panský velkostatek, vzniká zámecký pivovar s rybníkem. Romantický venkovský ráz si obec dochovala dodnes. Památky: románský kostel Stětí sv. Jana Křtitele z let 1220 - 1230, zřícenina zámku. Více informací naleznete zde.

Město Litoměřice
První zmínka o Litoměřicích (24 000 obyvatel) pochází z roku 993; ve středověku jedno z nejdůležitějších měst království; dneskulturní, náboženské a turistické centrum regionu; koupaliště, přístaviště lodní dopravy.
Památky: historické centrum města s gotickým opevněním (městská památková rezervace), kostely, historická sklepení, okresní vlastivědné muzeum, rozhledny a další. Více informací naleznete zde.

Město Lovosice
První zmínky o Lovosicích (9 030 obyvatel) jsou z roku 1143; průmyslové centrum a železniční uzel; dominantou města souvrší Lovoše a Kybičky; sportovní areál, přístaviště lodní dopravy.
Památky: bývalá secesní radnice, renesanční zámek (dnes střední odborné učiliště), barokní kostel sv. Václava, barokní kaple sv. Františka Serafínského, lesopark Osmička. Více informací naleznete zde.

Město Most
První písemné zmínky o městě Most (67 000 obyvatel) pochází z 10. století; v 19. století bouřlivý rozvoj města a průmyslu; r. 1901 otevřena první tramvajová trať; v letech 1965 - 1990 bylo staré město zbouráno a na zelené louce postaveno nové.
Památky: přesunutý pozdně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, replika gotického hradu Hněvín, dále Aquadrom, planetárium, hipodrom a jiné. Více informací naleznete zde.

Osada Sinutec
chalupářská osada v minulosti známá zdejší svatovítskou studánkou, jejíž voda léčila oční choroby. V r. 1781 v obci vznikla cihelna produkující až 125 tisíc kusů cihel ročně.
Památky: postupně opravovaná barokní kaple sv. Víta z doby kolem r. 1750 se sanktusovou
věžičkou a volutami zdobeným štítem; lípa malolistá (památný strom) s obvodem kmene přes 380 cm. Více informací naleznete zde.

Město Třebenice
Město Třebenice (1720 obyvatel) patří mezi největší sídla na Švestkové dráze, svým návštěvníkům nabízí mnoho služeb včetně stravování a ubytování. Zároveň je vstupní branou pro výlety do západní části CHKO České středohoří.
Památky: kostel Narození Panny Marie, barokní mramorový sloup, starý hřbitov, zvonice se zvonem Brixiho z Cinperka, luteránský kostel z roku 1902 a Muzeum Českého granátu (více zde).
Více informací naleznete zde.

Obec Třebívlice
Obec Třebívlice (800 obyvatel) doložena již roku 1318, do počátku 19. století rozdělena na 4 části. Zdejší tvrz několikrát přestavěna, v 1. polovině 19. století nakonec zbořena a postavena nová klasicistní zámecká budova. Od roku 1857 Třebívlice v držení hraběnky Ulriky von Levetzow (milenka J.W. Goethea). V obci koupání v přírodní nádrži.
Památky: barokní kostel sv. Václava, Čechův mlýn, muzeum Ulriky von Levetzow - Komenského náměstí, v domě bývalého zámeckého zahradníka, č.p. 92. V rámci stálé expozice J. W. Goetha a Ulriky von Levetzow uvidíte mj. posmrtnou masku Goetha, osobní věci Ulriky a především její proslulou kolekci sedmi empírových šperků z českých granátů, zhotovenou roku 1820 pro Amálii von Levetzow. Tyto šperky z největších a nejkrásnějších broušených českých granátů zasazených do zlata zdědila právě Ulrika.
Otevírací doba: víkend (sobota a neděle) 9:00 – 11:00 hodin, 14:00 – 16:00 hodin. V pracovní dny jen na objednávku. Zájezdy Ize objednat i mimo návštěvní dobu. Více informací naleznete zde.

Obec Zaječice u Bečova
Osada Zaječice je písemně doložena již roku 1413, do počátku 18. století převládalo zemědělství. R. 1717 byla objevena Dr. Bedřichem Hoffmannem severně od obce "hořká voda", která dala obyvatelům novou obživu - prodej léčivé vody.
Památky: kaple sv. Ferdinanda Kastilského z let 1767-1769 (postavena ze zisku z prodeje léčivé vody). Zaječická hořká voda je vhodná k léčbě trávicího traktu, má projímavé a nedráždivé účinky.

Kamenná slunce u Hnojnic
Přírodní útvar dokládající vulkanickou činnost v Českém středohoří; vznikl pomocí žhavého magmatu strhávající v nánosech křídového moře kusy hornin a postupně je rozžhavilo. Ty vytvořily jádra sluncí, kolem nichž růžicovitě popraskal pomaleji chladnoucí obal. Dříve malotěžba kamene, od roku 1953 chráněná přírodní památka. Na nenarušené části pahorku step. Volně přístupná, asi 250m od silnice č. 249 Libčeves - Libochovice.
Přístup možný ze zastávky Hnojnice po silnici přes obce Židovice a Hnojnice, cca 4 km.

Souvrší Lovoš (569 m.n.m.) a Kybička (489 m.n.m.)
Dominanta města Lovosice; Lovoš čedičového původu, Kybička znělcová; na vrcholu Lovoše turistická chata s občerstvením, ubytovnou a vyhlídkovou střechou; prohlášeno za národní přírodní rezervaci.
Vrchol je přístupný po zelené turistické značce z Lovosic, či po modré značce z Opárna.

Vrch Milá (510 m.n.m.)
Čedičový vrch u Bělušic; od roku 1958 státní přírodní rezervace - teplomilná společenstva živočichů a rostlin; z vrcholu překrásný výhled do krajiny.
Vrchol je volně přístupný po modré turistické trase z obce Milá.

Vrch Milešovka (837 m.n.m.)
Nejvyšší hora Českého středohoří; zalesněný znělcový kužel, ve vrcholové části národní přírodní rezervace zahrnující i Výří skály. Od poloviny 19. století na vrcholu restaurace a od roku 1905 i meteorologická stanice s vyhlídkovou věží.
Největrnější česká hora, meteorologická stanice zásobována nákladní lanovkou. Více informací naleznete zde.

Vrch Raná (457 m.n.m.)
Trojvrcholový masiv; národní přírodní rezervace (dochované středoevropské stepi); vyhlášený cíl vyznavačů létání - paraglidistů, rogalistů i modelářů.
Více informací naleznete zde.

Více informací naleznete zde.