TROJICE KRÁSNÝCH PAMÁTEK - ZÁMEK AUGUSTUSBURG, HRAD SCHARFENSTEIN, ZÁMEK LICHTENWALDE

Schloss Augustusburg
09573 Augustusburg
Německo
037291 3800

Motorkářský zámek Augustusburg


Když saský kurfiřt August (1568-1572) nechal postavit zámek Augustusburg, místo dobře vybral. Lovecký zámeček a letohrádek byl postaven na ryolitovém kuželu, vysokém 516 metrů. Tyčí se nad údolím říčky Šopava a je z dálky dobře viditelný. Ani po 400 letech své existence toto monumentální stavební dílo neztratilo nic ze své krásy. Zámek je pro svou polohu nazýván korunou Krušných hor. Díky své monumentalitě a svým muzeím patří v současné době k nejkrásnějším zámkům ve střední Evropě. Půdorys zámku Augustusburg je přísně geometrický a je vyznačen čtyřmi přísně rohovými domky a budovami ležícími mezi nimi. Uprostřed se nachází vnitřní dvůr. Podle tohoto nebo jemu podobného konceptu bylo v 16. století postaveno více zámků. Odpovídalo to ideálnímu obrazu renesance, myšlenkovému proudu, který byl již svými vrstevníky vnímán jako osvobozující. Renesance umožnila překonání staletí trvajících bariér sestávajících z víry a tradice. O tomto životním pocitu svědčí i přehledné rozvržení fasád. Lovecký zámek se skládá ze dvou úseků, které měly rozličné funkce: přední část zámku, jakési jádro, bylo určeno pro kurfiřtovu rodinu a dvorstvo. Na tuto část navazovaly hospodářské budovy: studniční dům, pekárna a stáje pro 138 koní, atd.


 

Rodinný hrad Scharfenstein


Existuje jen málo míst, kde se setkávají mýty a magie Krušných hor tak, jako je tomu na středověkém hradě Scharfenstein. Hrad byl založen kolem roku 1250 v době osidlování Krušných hor poté, co zde byl objeven výskyt stříbrné rudy. Hrad Scharfenstein je považován za jedno z nejstarších panských sídel v Sasku. Již po více než 750 let je trvale obydlen a jeho vzhled výrazně ovlivňují různé stavební etapy, jako například okrouhlá hlavní věž hradu, pocházející ze středověkého "prapůvodního hradu " (kolem roku 1250) , nebo slavný portál, který byl přistavěn o 400 let později v dobách renesance. První krizi hornictví přežili obyvatelé Krušnohoří tím, že započali s domácí výrobou dřevěných figurek. Muzeum Vánoc a hraček dokumentuje tuto krušnohorskou tradici s pečlivostí, jakou stěží najdeme v jiném muzeu.


 

Barokní zámek a park s možností volnočasových aktivit LICHTENWALDE


Zámek a park Lichtenwalde představují jeden z nejpozoruhodnějších barokních celků v Německu. Tento komplex, sestávající se ze tří křídel, dal postavit v letech 1722 – 1726 jeden z ministrů Augusta Silného. Jeho syn dal pak založit park. V roce 1772 připadlo panství hrabatům von Vitzthum von Eckstädt, jejichž rodina ho obývala až do roku 1945. V rámci prohlídky můžete zhlédnout reprezentační sály jako např. „královský pokoj“ nebo „červený salón“ dále také zámeckou kapli nebo čajovnu, nacházející se ve skvostném patiu.V Lichtenwaldském parku, rekonstruovaném dle historického modelu, najdete úchvatné průseky cest a křižovatek, na kterých se otevírají nádherné výhledy hluboko do parku, 335 historických fontán, skrytých pavilónů a laviček zvoucích k posezení. Park má rozlohu 10 hektarů a může se tak měřit s dalšími velkými parky Německa. Pohledy do údolí řeky Šopavy, která se líně vine v hloubce, přímo zvou k tomu, se zde zastavit. Po předchozím ohlášení si můžete na procházku parkem zapůjčit různé outdoorové hry- lichtenwaldské volnočasové hry. Ty se inspirují myšlenkami her v baroku a také tradicí krušnohorských výrobců dřevěných hraček. Jsou poučné i zábavné zároveň.

Provozní doba

zámek Augustusburg
denně; duben–říjen 9:30–18h / listopad–březen 10–17h (24.12. zavřeno; 31.12.  otevřeno 10-14 hod; 1.1. otevřeno 11-17 hod)


hrad Scharfenstein
úterý–neděle; duben–říjen 10–17:30h, listopad–březen 10–17h


zámek Lichtenwalde
úterý–neděle.; duben–říjen 10–18h, listopad–březen 10–17h

Určeno pro

Rodiny s dětmi
Aktivní sportovci
Senioři
Skupiny
Cykloturistika
Hrady a zámky

Fotogalerie