Turistická informační centra

Turistické informační centrum - zámek Schlettau

Tourist - Information Schloss und Bergstadt Schlettau

Hornické město Schlettau je nejstarším osídleným městem v horním Krušnohoří. Schlettau bylo zastávkou na staré Solné stezce, která vedla z Halle až do Prahy. V dolech se těžilo stříbro a cín. Velkolepým pokladem je přes více než 800 let starý zámek se skvostným rytířským sálem, prohlídkovými dílnami a okouzlujícím parkem. V dole „Grüner Zweig samt Gnade Gottes Stolln“ jsou zřízeny zápustky a umělé šachty. Můžete zde obdivovat i skvostné slinování železa a manganu, ale také utváření sádrovců. Údržbu a péči zajišťuje hornický spolek Bergknappschaft Schlettau e.V.

Stránky