Chomutovský okruh městem – památky

Česká republika

GPS souřadnice

50° 27' 35.64" N, 13° 25' 8.04" E

Určeno pro

Pěší trasy

Další informace

Náměstí Chomutov
Start: náměstí 1.máje Chomutov
Nejdříve nahlédneme do Kostela Nanebevzetí Panny Marie
Pokračujeme po levé straně náměstí – pod loubím k domu č. 9
Přejdeme ke kostelu Svatého Ignáce – vlevo od kostela navštívíme atrium a
galerii Špejchar
Po druhé straně náměstí dojdeme ke kostelu Svaté Kateřiny a Radnici.
400 m
Od radnice se vydáme rovně kolem parčíku s vodotryskem k nákupnímu
Středisku Central a zabočíme doprava.
Projdeme okolo obchodního domu Chomutovka a stále držíme přímý směr.
Projdeme okolo Billy, přejdeme silnici a pokračujeme ve směru do Bezručova
Údolí (směr 1.mlýn). U výškového domu Admirál, kde je umístěný i penzion
pro důchodce dojdeme ke křižovatce. Vydáme se vlevo do kopce ke kostelu
Svaté Barbory – ulice Lipská.
Ulice Za Zborovskou a Bezručova 1,5 km
Lipskou ulicí se vydáme dolů, zpět směrem do centra.
Přejdeme trať (Chomutov – Vejprty), za tratí odbočíme hned doleva
Pokračujeme ve směru do centra. 1,5 km
Cestu zakončíme v SKKS – bývalý Jezuitský klášter a galerii Lurago. 500 m
Celá délka trasy 4 km

Pověst:
V Chomutově již několik staletí podle legendy obchází centrem města bezhlavý mnich, který oznamuje blížící se ohrožení.
Tajemný přízrak podle staré pověsti bloudí centrem Chomutova od konce 16. století, kdy Bohuslav Felix z Lobkovic a Hasištějna nechal do objektu dnešní radnice zaživa zazdít mnicha. Zazděný nešťastník dodnes nemůže najít klid a smutně obchází městem. Legendy vypraví, že přízrak mnicha nesoucího si svou hlavu podpaží se objevuje ve chvíli, kdy městu hrozí neštěstí. Chomutov se tak zařadil k významným evropským městům, která rovněž mají svého smutného zvěstovatele tragédií.

Na náměstí můžeme a navštívit:
Pozdně gotický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie s městskou věží.
Na tomto místě však již dříve stával polodřevěný kostel datovaný k roku 1290, jenž sloužil obyvatelům města a kolem něhož se nacházel hřbitov. V průběhu 14. století byl ale tento objekt přestavěn a právě z tohoto období pochází nejstarší část dnešního objektu – tj. zdivo presbytáře a sakristie. Později, roku 1357, se tato modlitebna stává kostelem farním. Během dobývání města husitskými vojsky v roce 1421 však byla tato svatyně poškozena. V chrámu Páně je dnes k vidění hlavní barokní oltář z roku 1723 s pozdně gotickou sochou Madony, dále například barokní lavice, novogotické varhany a na západní kruchtě výjevy šestnácti světců (směrem od hlavního oltáře: svatý Václav, sv. Jan Nepomucký, sv. Vít, sv. Erasmus, sv. Eustach, sv. Diviš, sv. Markéta Antiochijská, sv. Pantaleon, sv. Barbora, sv. Kryštof, sv. Kateřina Alexandrijská, sv. Blažej, sv. Jiljí, sv. Jiří, sv. Akátius a sv. Cyriak).

V samém centru městské památkové zóny stojí pozdně gotický dům čp. 9, který patří k nejstarším měšťanským domům v Chomutově.
Tato jednopatrová řadová stavba s podloubím, nazývaná též jako Collinův dům, vyniká především svou sklípkovou klenbou chebského stavitele Hanse Schaffera z 90. let 15. století nacházející se v loubí na náměstí i v sálech přízemí domu. Současný objekt byl postaven rodinou Collinů až kolem roku 1450, kdy po husitských válkách zanikly oba dva původní domy.
Dům vždy sloužil jako hostinec. Později dům přechází v majetek města a je několikrát přestavován. Poslední významnou rekonstrukcí dům prošel v 50. letech 20. století, kdy bylo provedeno nové obloukové ostění oken a taktéž dveří v přízemí. Uvnitř restaurace s tradicí přesahující více než 500 let.

Bývalý jezuitský kostel Svatého Ignáce uzavírající pravou dolní část náměstí je raně barokní stavbou s dvouvěžovým průčelím postavenou v letech 1663–1668.
Jezuité byli do této oblasti povoláni za držitele Jiřího Popela z Lobkovic a dne 25. února 1663. Celé dílo pak bylo dokončeno pět let poté, načež byl na svátek zakladatele řádu svatého Ignáce z Loyoly (31. července 1668) vysvěceno. Takzvané druhé patrocinium (tedy vysvěcení oltářního zařízení) se pak konalo o tři léta později. Celý jezuitský areál fungoval až do roku 1773, kdy byl z rozhodnutí papeže Klimenta XIV. řád Societas Iesu zrušen. Kostel byl pak následujících 15 let uzavřen a součástí vojenských kasáren. Změna nastává až v polovině 60. let 20. století, kdy se objevuje několik návrhů na obnovu jezuitského areálu.
Dnes kostel slouží především jako výstavní a koncertní prostor.

Budova radnice, která plnila funkci komendy a poté byla využívána jako zámek, tvoří jeden celek s kostelem svaté Kateřiny v městské památkové zóně.
V místech dnešní radnice se původně nacházela tvrz Načeradců. Celý areál se tehdy skládal z několika budov chráněných hradbou a příkopem, přičemž hlavní konventní budova je dodnes součástí radnice. Významným držitelem tehdejšího města i hradu se v roce 1445 stává Jan Calta z Kamenné Hory. Během jeho dvacetiletého působení byl hrad rozsáhle opravován a Chomutovu je dokonce udělen městský znak společně s potvrzením tržního a mílového práva.
Dnešní stav budovy pochází však až z přestavby roku 1846. kdy byl mimo jiné snesen renesanční portál, jehož fragmenty jsou dodnes k vidění v Oblastním muzeu.

Oblastní muzeum – v přízemí budovy radnice
Pod sklípkovou klenbou muzea se nachází sbírka gotického umění Chomutovska a Kadaňska 15. -16. století. Součástí prohlídky muzea je i návštěva zbrojnice, barokní lékárny a lapidária v prostoru tzv. Mnišského dvorku. V současnosti se v objektu radnice také nachází kancelář primátora města, obřadní síň, galerie a část magistrátu. Příležitostně je přístupna i freska Tobiášovy legendy z roku 1590 v prvním patře.

Pozdně gotický kostel svaté Barbory ze závěru 15. století stojí nad původní vesnicí Horní Ves při staré zemské cestě vedoucí do Lipska (dnešní ulice Lipská).
Stavitelem této památky byl pravděpodobně chomutovský mistr Andreas Günther, který je zde připomínán v letech 1518 až 1539, se svým příbuzným Hansem Güntherem z Horní Vsi – Oberdorfu. První tragédie postihla chrám již roku 1584, kdy se krajem přehnala větrná smršť a ze stavby údajně zůstaly pouze základy a hromada sutin. Počátkem 17. století získává Horní Ves nového držitele – Adama Hrzána z Harasova, díky čemuž byl až do roku 1848 připojen k panství Červený Hrádek.

Fotogalerie

Průlet trasou