Flájský plavební kanál

Česká republika

GPS souřadnice

50° 41' 16.44" N, 13° 34' 55.56" E

Určeno pro

Rodiny s dětmi
Aktivní sportovci
Skupiny
Naučné stezky

Další informace

Flájský plavební kanál začíná nedaleko hráze přehrady Fláje a v letech 1629-1872 sloužil k plavení dřeva z Flájí přes obec Český Jiřetín do saského města Clausnitz. Zde ústil do Freiberské Muldy, po níž bylo dřevo dále plaveno až do Freibergu. Město Freiberg bylo ve středověku a raném novověku centrem zpracování stříbra a dalších rud. K jejich zpracování v hutích bylo zapotřebí dřevěného uhlí a nejbližší lesy se nacházely na hřebenech Krušných hor. Došlo proto k dohodě mezi saským kurfiřtem a Lobkovici, kteří souhlasili, že kanál povede přes jejich území a v roce 1624 mohla stavba začít. Dřevo se plavilo převážně jen na jaře, kdy byl dostatek vody.
Dnes se z Flájského plavebního kanálu dochovaly na obou stranách hranice pouze části. Partneři na české i saské straně však usilují o jeho obnovu a vytvoření kulturně-historické naučné stezky. Podél kanálu vede zelená turistická značka – v jejím průběhu turisté musí překonat i malou skálu a nad obcí Český Jiřetín se mohou pokochat vodopádem, který byl uměle vybudován k regulaci vodní hladiny v kanále.

Fotogalerie

Průlet trasou