K bývalé Gabrielině huti

Česká republika

GPS souřadnice

50° 34' 45.12" N, 13° 25' 15.24" E

Určeno pro

Cykloturistika
Pěší trasy

Další informace

Start: AN v Chomutově, případně v Jirkově
Cyklobusem (i bez kol) dojedeme do Rudolic – rozcestí
Vhodné je v dopravní kanceláři na AN zakoupit místenku
Z rozcestí se vydáme po modré TZ do bývalé Gabrieliny huti modrá 7 km
Zde se napojíme na zelenou TZ a pokračujeme do obce Kalek zelená 7 km
Zde můžeme využít sběru hub a počkat na autobus Kalek – Chomutov
Délka trasy: 14 km

Lze pokračovat po silnici směr Zákoutí, Mezihoří, Blatno a nastoupit na zmíněný autobus na některé ze zastávek cestou.

Gabrielina Huť
Gabrielina Huť byla před svým zánikem osadou obce Kalek.
Ležela 4 km jihozápadně od Brandova, poblíž státní hranice uprostřed lesů v údolí Telčského potoka poblíž jeho soutoku s Načetínským potokem. Ves byla založena roku 1779. V letech 1778 - 1780 zde totiž hrabě Jindřich Rottenhan, majitel Červeného hrádku, vybudoval novou železárnu. Na počest své dcery Gabriely nazval huť Gabrielinou hutí a tento název se přenesl i na vesnici vznikající jižně od ní.
Gabrielina Huť měla vysokou pec (zrušenou v roce 1817 - byla přestavěna na pec na výrobu oceli), drtírnu rudy, tři tyčové hamry, jeden plechařský hamr a cínovnu. Na počátku 19. století se huť zaměřila na výrobu plechů - všechny čtyři hamry přeměněny v plechařské. Roku 1835 byla zřízena válcovna plechů a výroba byla tak úspěšná, že plechy z Gabrieliny Huti s úspěchem obstály na průmyslové výstavě v roce 1836. Roku 1842 byla válcovna rozšířena o cínovnu na výrobu leštěných anglických plechů.
Gabrielina Huť nebyla nikdy velkou vesnicí, neměla kostel ani hřbitov, jen od roku 1838 jednotřídní školu, která od roku 1883 sídlila v domě čp. 4. Farou i poštou patřila ke Kalku. Okolní lesy byly bohaté na zvěř. Také zde zachycovali polenové dříví, plavené sem po potoce. Severovýchodně od Gabrieliny Huti bývala při státní hranici tzv. Žlutá pila (zbytek náhonu se dochoval poblíž tábora).
Z většiny domů se dodnes dochovaly jen zbytky základů a terénní nerovnosti, z několika dosud stojí zbytky zdí postavených z cihel a modré strusky, kterou zde můžete najít ve velkém množství na cestě v podobě modrých a tyrkysových kaménků. Zřetelných je i několik sklepení.

Kalek
Vesnice Kalek se nachází na území okresu Chomutov a náleží pod Ústecký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Chomutov. Obec Kalek se rozkládá asi šestnáct kilometrů severně od Chomutova. Dle regionálního turistického členění patří do oblasti Krušných hor a podkrušnohoří. Území této menší vesnice trvale obývá asi 220 obyvatel. Kalek se dále dělí na tři části, konkrétně to jsou: Jindřichova Ves, Kalek a Načetín. Obec je vzdálená přibližně 3 km od německých hranic.
První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1555. Orná půda zabírá v obci 0 hektarů. Téměř veškerá výměra obce je zalesněná Vzhledem k geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem.