Přes houpavý most kolem vodníků na Ohři k Evžence

Česká republika

GPS souřadnice

50° 21' 33.84" N, 13° 4' 57.36" E

Určeno pro

Pěší trasy

Další informace

Start: vlaková stanice Boč ( Chomutov – Boč )
Po vystoupení z vlaku přejdeme řeku Ohři přes houpavý most. Hned za ním odbočíme vpravo na neznačenou cestu, která nás povede 3 km dlouhou, překrásnou chatovou oblastí, kde děti mohou hledat vodníky a vodní mlýnky vytvořené chataři.
Boč – Perštejn neznačená 3 km
Dále dvě možné tratě
1/ napojit se na červenou TZ a pokračovat do Klášterce n/O k Lázním Evženie
červená 5 km
2/ pokračovat neznačenou cestou podél Ohře neznačená 2 km
poté se napojit na červenou a pokračovat chatovou oblastí do Klášterce n/O
k Lázním Evženie
červená 3 km
Pokračujeme červená 200 m
Dojdeme k zámeckému parku a k zámku bez značení 300 m
Od zámku projdeme parkem, podejdeme kovový železniční most a pokračujeme na vlakové nádraží v Klášterci nad Ohří bez značení 1,5 km
Cíl: Klášterec nad Ohří žel.stanice celkem 10 km

Zámek Klášterec nad Ohří
Zámek se nachází na levém břehu řeky Ohře v deseti hektarovém, dendrologicky velmi cenném, anglickém parku z 20. a 70. let 19. století, ve kterém je 220 druhů stromů z celého světa. V zámeckém areálu je rovněž sala terrena s glorietem se sochařskou výzdobou od Jana Brokofa z 80. let 17. století. V severní části parku je dále křížová cesta z 90. let 17. století. Zámek s parkem je zakomponován jako součást městské památkové zóny ve středu starého města. Celá památková zóna je nově opravena a na návštěvníky působí velmi pozitivně. Ve vstupním prostoru zámku je pokladna s prodejem propagačního materiálu a prodejní výstava obrazů a grafik.

Lázně Evženie
Mezi výskyty nerostných surovin se řadí i minerální vody, a to svým převažujícím specifickým znakem, tj. obsahem léčivých minerálních solí a prvků. Jejich prameny na Chomutovsku sice nikdy nedosáhly takového významu jako léčivá zřídla Teplic na severovýchodě nebo karlovarské prameny na jihozápadě, přesto však některé z nich se staly známými i mimo vlastní rámec okresu.
Nejznámější z nich je Klášterecká kyselka. V Klášterci nad Ohří byl v roce 1883 při kopání studny na pitnou vodu naražen pramen minerální vody a pojmenován Evženie. Pramen zůstal v soukromém držení místního podnikatele, v r. 1896 se dostal jinému podnikateli z Ústí, který jeho čerpání zmodernizoval a rozšířil jeho expedici. V r. 1897 byl při vrtných pracích, vedených v režii města Klášterce, naražen na pozemku, patřícím tehdy polovinou městu a polovinou místnímu ostrostřeleckému sboru, druhý pramen minerální vody, označovaný jako pramen Městský. V r. 1901 byl pramen v dražbě prodán městu Klášterci, které tak ve svých rukách spojilo provoz obou pramenů a zároveň celý provoz pramene dalo do nájmu místnímu podnikateli. Minerální voda dostala známou značku Klášterecké kyselky, která se jako stolní a léčivá začala vyvážet za hranice. Oba zdejší prameny měly podobné chemické složení a lze je řadit do skupiny alkalických pramenů, ve kterých mezi anionty převládají kyselé uhličitany, mezi kationty sodík. Je zde v litru vody rozpuštěn více než jeden gram minerálních látek. Poněvadž je ve vodě v množství větším než jeden gram v litru přítomen i volný kysličník uhličitý, jde o pravou, ryze alkalickou kyselku, která vedle tohoto charakteristického volného kysličníku uhličitého a vedle kyselých uhličitanů obsahuje jen velmi malé množství chloridů. Proto v roce 1900 byl zřízen pro Kláštereckou kyselku ochranný rajon. Až do roku 1950 se minerální zřídlo Klášterecké kyselky udržovalo v provozu, po tomto roce však ztratili příslušní činitelé zájem na další existenci tohoto minerálního pramene a výsledkem bylo jeho silné poškození. Teprve v r. 1964 se přistoupilo k rekonstrukci tohoto zřídla, zničeného nepochopitelným nezájmem minulého decennia.
Řeka Ohře
Ohře je řeka plná překvapení. Pramení ve Smrčinách v Německu, kde se jmenuje Eger. Je celoročně sjízdná až do Čech, bohužel, díky výskytu bobra na české straně je zde plutí zakázáno . Ohře je v horním toku spíše meandrující řeka lučinatého charakteru, před Loktem začínají první peřeje, které přibývají za Karlovými Vary a řeka se opět zklidní před Kadaní. Ohře je druhou nejlépe tekoucí řekou v Čechách, s mnoha tábořišti a zajímavostmi jako jsou hrady a zámky nebo skalní město Svatošské skály.
Na soutoku Ohře a Teplé leží lázeňské město Karlovy Vary s dvanácti teplými minerálními prameny a řadou stavebních památek. Pod Karlovými Vary obtéká řeka masiv Doupovských hor, její proud se zrychluje, v korytě přibývají kameny a tvoří se peřeje. Na levém břehu se rozkládá Klášterec nad Ohří. V hladině řeky se zrcadlí několikrát přestavovaný novogotický zámek s muzeem porcelánu. Pod Kláštercem je tok spoután Kadaňským stupněm, přehradní nádrží vybudovanou v letech 1966 až 1971 s betonovou, 18 metrů vysokou hrází sloužící k hydroenergetickým, průmyslovým a rekreačním účelům. V podhůří Doupovských hor se rozprostírá v údolí řeky historické město s památkovou rezervací Kadaň. Pod ním protéká Ohře rychlým spádem ostrým zákrutem Želinského meandru, hlubokým stržovitým údolím s četnými peřejemi, které se však obnažují jen při minimálním vzdutí Nechranické přehrady.