Přes přírodní rezervaci Buky nad Kameničkou ke starobylé přehradě

Česká republika

GPS souřadnice

50° 30' 36" N, 13° 15' 0.36" E

Určeno pro

Pěší trasy

Další informace

Z autobusového nádraží v Chomutově do obce Hora sv. Šebestiána
Start: Hora sv. Šebestiána
V obci se napojíme na červenou turistickou značku
Po silnici sestoupíme do Bezručova údolí – projdeme mezi zbytky pilířů mostu
bývalé železniční trati Marienberg - Křímov.
Hora sv. Šebestiána k rozcestníku červená 1,5 km
Od rozcestníku stoupáme 250 m k pomníku France Pacelta a
pokračujeme stále po červené značce kolem Mrtvého a Spáleného rybníka
k dalšímu rozcestníku červená 4 km
Přes Hadinec k Novému rybníku červená 1,5 km
Dále nás povede červená a modrá TZ ke Starému rybníku
Červená, modrá 1 km
Opustíme červenou TZ a pokračujeme po modré TZ
přírodní rezervaci Buky nad Kameničkou až k vodní nádrži Kamenička
modrá 5 km
Od Kameničky sestoupíme spět do Bezručova údolí modrá 1,5 km
A odtud po cyklostezce přes 2. a 1. mlýn do Chomutova cyklostezka 7 km
Do centra lze využít MHD, nebo po modré TZ modrá 1 km
Cíl: Chomutov
Délka celkem 21, 22 km

Vodní nádrž Kamenička - údolní přehrada Císaře Františka Josefa, které dnes nikdo neřekne jinak než Kamenička, se nachází 8 km severozápadně od Chomutova v bočním údolí říčky Chomutovky na potoce Kamenička, pramenícím v rašeliništi pod Jelením vrchem ve výšce 815 m. n. m. v centrální části Krušných hor.
O historii přehrady si toho můžete hodně přečíst na informační ceduli na koruně hráze. Kamenička je zdroj pitné vody, ochranné pásmo stupně 1. Samotná hráz je pro veřejnost uzavřena, kromě dnů otevřených dveří, které Povodí Ohře, s.p. připravuje jednou do roka. Hráz je obloukovitá, gravitační (= vlastní gravitací odolává tlaku vody), 153 m dlouhá a 33 m vysoká tížná hráz, zděná z lomového kamene, celková zatopená plocha 6 ha.

Buky nad Kameničkou
Buky nad Kameničkou je přírodní rezervace ev. č. 1682.
Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
Důvodem ochrany je ochrana přirozeného 200 let starého porostu buko-klenového lesa s významnými druhy bylinného patra. Území je hodnotné z hlediska zachování genofondu původních lesních dřevin v oblasti Krušných hor.