Přehrada Fláje – informační centrum a prohlídky

Povodí Ohře
přehradní nádrž Fláje
436 01 Český Jiřetín
Česká republika
+420 702 251 916 (v otevírací době ICF)

Čas konání

Od: 
04.09.2019 - 12:00
Do: 
29.03.2020 - 16:00

Vstupné

Prohlídka hráze je možná na základě rezervace zde. Rezervace je možná také přímo na místě v budově ICF.

Praktické informace

Přehrada Fláje na Mostecku nabízí svým návštěvníkům využití informačního centra otevřeného počátkem letních prázdnin i mimo sezónu. Jelikož Fláje patří mezi oblíbený cíl turistů i cyklistů, vodohospodáři se rozhodli lidem poskytnout dostatek informací o dění kolem vody. Výška je 58,5 metru, délka v koruně 459 metrů. Vodní plocha zaujímá 149 ha a maximální hloubka dosahuje 57 metrů.

Vodní nádrž vznikla na Flájském potoce mezi lety 1951 a 1963 za účelem zásobení vodou podkrušnohorské oblasti. Přehradní hráz je betonová, pilířová (tedy uvnitř dutá), jediná svého druhu v České republice. I díky tomu je zařazena mezi kulturní památky. Další podobná přehrada je až ve Švýcarsku. Pod přehradou se nachází Flájský plavební kanál postavený již v 16. století, který je asi 5 km dlouhý a je zakončen 75 m vysokým umělým vodopádem. Kolem vodní nádrže vede také 34 kilometrů dlouhá cyklotrasa nazvaná Jeden kopec za druhým. Trasa překonává převýšení 563 metrů.

V informačním centru se zájemci seznámí s historií Flájí a prací povodí. Je možné absolvovat prohlídky, které si lze objednat na webu Povodí Ohře nebo přímo v infocentru.

Provoz centra je celoroční. Do konce října je otevřené od středy do neděle, a to ve středu a čtvrtek od 12:00 do 16:00 hodin, v pátek od 10:00 do 16:00 hodin a o víkendu od 9:00 do 16:00 hodin (časy prohlídek viz tabulka níže): Na podzim a v zimě je otevřeno pouze o víkendech, a to od 10:00 do 14:00 hodin (prohlídka ve 12:30 hodin). Pozor - 25. a 27. září 2019 bude IC Fláje veřejnosti uzavřeno (jednání Rady Euroregionu Krušnohoří), prohlídky se v této době nekonají.

Orientační termíny prohlídek:

Září 2019

  Středa    12:30 hodin a 14:30 hodin
  Čtvrtek   12:30 hodin a 14:30 hodin
  Pátek     10:30 hodin, 12:30 hodin a 14:30 hodin
  Sobota   09:30 hodin, 12:30 hodin a 14:30 hodin
  Neděle   09:30 hodin, 12:30 hodin a 14:30 hodin

Říjen 2019

  Středa   12:30 hodin a 14:30 hodin
  Čtvrtek  12:30 hodin a 14:30 hodin
  Pátek    10:30 hodin a 14:30 hodin
  Sobota  09:30 hodin a 14:30 hodin
  Neděle  09:30 hodin a 14:30 hodin

Více informací naleznete zde.

Okres: 
Most
Obec: 
Český Jiřetín