Přírodní zajímavosti

Obora východní Krušné hory

Wildpark Osterzgebirge

Návštěva přírodního parku Osterzgebirge v Geisingu se vyplatí v každé roční době, každé období má svůj zvláštní charakter. Najdete zde malebné lesy a parky, hory a údolí a překrásné výhledy na Krušnohoří. Užijte si zde klid a pohodu při procházkách, trvajících max. dvě hodiny. Pozorujte v přírodním parku divokou zvěř v jejím přirozeném prostředí. Ukažte dětem zvěř, která se běžně ukrývá v lesích. Kromě původních druhů býložravců (jelenů, daňků, muflonů a jiných) můžete zahlédnout také rysy, divoké kočky, mývaly, sysly, zajíce, morčata nebo veverky.

Ekofarma a Centrum zapomenutých krušnohorských řemesel

Ekofarma a Centrum zapomenutých krušnohorských řemesel

Farma na Klínech je zaměřena na ekologickou výchovu dětí a mládeže a nabízí různé programy se zvířaty a výuku zapomenutých krušnohorských řemesel. V současné době se jedná o řemesla: kompletní zpracování ovčí vlny-filcování mokrou a suchou metodou, předení na kolovrátku a tkaní na stavu, dále výroba svíček z pravého včelího vosku namáčením a točením z voskových mezistěn, drátkování, pletení košíků z pedigu, paličkování, pečení chleba a perníčků, sezónní výroba sýra. Dále farma nabízí výuku jízdy na koních a ponících a vyjížďky do přírody na koních s doprovodem.

Minifarma Dlouhá Louka

Minifarma Dlouhá Louka

Minifarma na Dlouhé Louce se zabývá aktivitami spojenými s environmentální výchovou, ekologií, aktivní relaxací, animoterapií a vztahem k naší přírodě. K Minifarmě přiléhá více než 10 ha volného prostranství a krásné přírody, kde dětem nehrozí žádná nebezpečí.

Přírodní památka Střezovská rokle

Přírodní památka Střezovská rokle

Střezovská rokle byla vytvořena erozní činností povrchové vody v měkkých miocenních sedimentech Severočeské hnědouhelné pánve. V důsledku této činnosti vznikly na jejích strmých až svislých svazích pozoruhodné tvary. Důvodem ochrany je strž, vytvořená silou erozivní činností vody v píscích, jílech a tufech. Přírodní památka se nachází východně od obce Březno v okrese Chomutov.

Přírodní památka Hradiště u Černovic

Kóta Hradiště (594 m n. m.) tvoří nápadný výškový bod Krušných hor. Vrcholová plošina byla v roce 1985 vyhlášena přírodní památkou. Předmětem ochrany na této lokalitě jsou třetihorní křemence, významné hojnými otisky rostlinných zbytků. Lokalita, která byla odkryta těžbou, je významná z hlediska zkoumání geologického vývoje Krušných hor i Podkrušnohorské pánve.

Přírodní památka Merkur

Přírodní památka Merkur

Přírodní památka se nachází v prostoru bývalého hnědouhelného lomu 1,4 km jihozápadně od obce Zelená, jižně od tratě Chomutov - Kadaň. Předmětem ochrany je významné paleontologické naleziště rostlinných a živočišných zbytků, dokumentujících život na okraji zdejšího třetihorního jezera. Lokalita byla odkryta těžbou v hnědouhelném lomu Merkur. Na místě vytěženého lomu v minulosti stával zámek Ahníkov.

Přírodní památka Kokrháč

Přírodní památka Kokrháč

Výrazný skalní útvar připomínající kohoutí hřebínek se nachází v údolí Prunéřovského potoka 2 km severně od obce Prunéřov. Za přírodní památku byl vyhlášen v roce 1990. Skalnaté rulové svahy jsou významným geologickým prvkem střední části Krušných hor s vysokou přírodovědeckou a krajinářskou hodnotou. Vegetaci přírodní památky tvoří druhotná smrčina a ostrůvky boru s vtroušeným dubem a bukem, v jehož bylinném podrostu roste silně ohrožená medvědice lékařská.

Národní přírodní rezervace Jezerka

Národní přírodní rezervace Jezerka

Jezerka je národní přírodní rezervace, která se rozprostírá kolem vrchu Jezeří v blízkosti stejnojmenného barokního zámku. Skalnaté jižní svahy a výrazný zašpičatělý vrchol tvoří při pohledu z podhůří nápadnou krajinnou dominantu. Jezeří je nejskalnatějším vrchem východního Krušnohoří. Vrchol dosahuje nadmořské výšky 705,4 m. V minulosti stával na vrcholu Jezerky hrad Starý Žeberk a díky němu je hora opředena řadou pověstí. Jméno Jezerka (tehdy Seeberg) se jako označení hory (nikoliv hradu) poprvé objevuje na tzv. Kreibichově mapě žateckého kraje, která vyšla v roce 1828.

Stránky