Hornická města a kostely

Most

Ačkoliv těžit nerosty se začalo v Krušných horách, mělo to vliv i na samotné město Most, které se stává obchodním centrem, zásobujícím horské obce. Tragické následky měla i třicetiletá válka, neboť město Most mělo strategické postavení. Přesto se město vzpamatovávalo z válečných ztrát velmi dlouho a pomohla mu až těžba uhlí. Uhlí se však nakonec stalo městu Most osudným. V roce 1962 rozhodla Komunistická strana Československa o likvidaci města, pod nímž leželo sto milionů tun uhlí. Prakticky jedinou větší památkou, kterou se podařilo zachránit, byl děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Cínovec

Těžil se zde převážně cín, ale v roce 1547 bylo v dole Nevěřící Tomáš nalezeno i stříbro. Molybden, wolfram a cín se zde s přestávkami těžily až do roku 1990. V obci jsou dva hraniční přechody a příhraniční stezka pro pěší a cyklisty. V zimním období procházejí Cínovcem lyžařské trasy Krušnohorské magistrály.

Mikulov

První zmínky o Mikulovu sahají až k počátku 15. století, kdy se zde začalo s hledáním stříbra. Po čase zde opravdu stříbro našli a tím počal i rozvoj obce a později i horního města. Těžilo se tu stříbro a olovo. V roce 1597 byl povýšen na královské horní město. V současné době je město hlavně střediskem zimních sportů. Nacházejí se tu upravené sjezdové a běžecké tratě, vede tudy Krušnohorská magistrála. Avšak i v létě sem zavítají milovníci horské turistiky a cyklistiky.

Hora Svaté Kateřiny

Historie obce Hora Svaté Kateřiny je spjatá s těžbou, konkrétně stříbra a mědi. Zejména okolnost, že se v Hoře Svaté Kateřiny dolovala měď, na kterou ostatní Krušnohoří bylo chudé, dopomohla k tomu, že význam Hory Svaté Kateřiny mohl vyniknout. Prakticky od čtyřicátých let 16. století dodávala Hora Svaté Kateřiny tuto surovinu i na mezinárodní trh.

Vejprty

O založení města se traduje, že roku 1550 byla při silné vichřici vyvrácena statná jedle a pod kořeny této jedle se našla bohatá stříbronosná žíla. Na místě nálezu vznikla hluboká těžební štola. Vyrostly zde také hamry na zpracování železné rudy a od 17. století se začaly vyrábět pušky.

Měděnec

Vznik osady "Mědník", později přejmenované na Měděnec byl úzce spojen s důlní činností, která na zdejším stejnojmenném pahorku probíhala pravděpodobně již od 10. století. Pahorek vévodí širokému okolí a na jeho vrcholu stojí kaplička a celý je provrtaný starými těžebními štolami. První doložené zprávy o těžbě pochází až z roku 1449. V této době se zde dobývaly hlavně stříbronosné měděné rudy, těžilo se především stříbro, cín, pyrit a chalkopyrit. Od roku 1520 byl již Měděnec městečkem s privilegiem svobodného výkupu stříbra.

Prohlídkový důl Alte Hoffnung Erbstolln e.V.

Alte Hoffnung Erbstolln e.V.

Zvláštností prohlídkového dolu &quotAlte Hoffnung Erbstolln&quot je vjezd z ústí štoly do dolu na lodi. Uvidíte zde svědectví 800-leté hornické historie v údolí Zschopautal. Zde se otáčela první turbína v době hornictví ve Freibergu, najdete tu také zajímavé technické novinky z této doby. Předvedeme Vám historické nářadí - mlátek a želízko i původní vybudovanou dřevěnou konstrukci, která sloužila k čerpání vody. Po poučné prohlídce opustíte důl tradičním způsobem - vylezete po žebřících.

Hornický spolek Montanregion

Montánní region Krušné hory

Je to až neobvyklé, že ještě najdeme přeshraniční kulturní krajinu, které přes 800 let dominovalo hornictví, díky kterému se vyvinul její vzhled, identita a mnohotvárnost. Montánní region v saském a českém Krušnohoří si tento charakter udržel, a proto se uchází o zařazení do Seznamun světového kulturního dědictví UNESCO.