Kulturní poklady

Hornické muzeum an der Pöhlauer Straße

Heimat und Bergbaumuseum Reinsdorf

Kolem roku 1540 byla v 160reinsdorfském revíru zahájena těžba černého uhlí. Po zpočátku sporadické těžbě v 16017. 160století se stalo černé uhlí s 160rozvojem industrializace žádanou surovinou. Těžební věž někdejšího dolu Morgensternschacht 160II je z 160daleka viditelným svědkem těžby černého uhlí v 160Reinsdorfu. Vlastivědný spolek z 160Reinsdorfu si vzal za úkol vybudovat vlastivědné a hornické muzeum a pečovat o 160ně. Ve čtyřech patrech v 160nitru bývalé těžební věže se nacházejí vystavené exponáty zaměřené na hornictví, místní historii a zemědělství.

Technické muzeum Papiermühle (papírna) Zwönitz

Technisches Museum Papiermühle Niederzwönitz

Technické muzeum Papiermühle (papírna) Niederzwönitz je nejstarší ještě řádně fungující papírnou v Německu. V impozantní hrázděné budově se nachází kompletní vybavení papírenského provozu, stejně jako výstavní prostory dějin řemesel a průmyslu města Zwönitz. Každý návštěvník si zde může zkusit vyrobit ruční papír. Venku narazíte na město Zwönitz v miniaturních provedení.

Sbírka vzácností Bruno Gebhardt Zwönitz

Raritätensammlung Bruno Gebhardt

Ve vyzdobených prostorách vily Austelvilla s hodnotnými stropními malbami a interzovanou podlahou je prezentována jedinečná sbírka v Krušných horách. Byla shromážděna Brunem Gebhardtem, který ji po dlouhá léta jako vášnivý sběratel dával dohromady. Sbírka zahrnuje 60 odvětví a dříve, než režim NDR velkou část sbírky rozprodal, měla hodnotu milionů. Vydejte se s námi na malou cestu snů do dávno uplynulých desetiletí.

Muzeum Adama Riese

Adam-Ries-Museum

Muzeum nabízí výstavu o životě a díle matematika a saského důlního úředníka Adama Riese. Představuje výpočetní metody 16. století, míry a váhy ve starém Sasku a mechanické kalkulačky ze Saska.

Muzeum ve věží v městské věži

Turmmuseum im städtischen Wachtturm

Obranná a strážní věž ze 14. 160století je vysoká 42 metrů a vznikla ve dvou stavebních etapách: na čtvercovém základu postavil kolem roku 1560 slavný saský stavitel Hieronymus Lotter osmibokou věž. Dnes je věž sídlem vlastivědného muzea s 160výstavami v 160sedmi podlažích: Historie města a hornictví, Lotterova jizba, prýmkářská dílna s 160vystavenými prýmky, minerály z 160regionu, zvony Mír (Frieden) a Jednota (Einheit) a funkční model Geyersbergu. 399 448

Krušnohorské muzeum Hospital St. Johannis

Erzgebirgisches Heimatmuseum Hospital zu St. Johannis

Budova, v 160níž se od roku 1993 nachází muzeum, byla postavena v 160roce 1508, a patří tak k 160nejstarším dosud dochovaným budovám ve městě. Špitál byl postaven v 160roce 1476 díky velké finanční částce z 160pozůstalosti Bernharda von Schönbergera. V 160jeho zdech nacházeli až do roku 1945 přístřeší i stravu nemocní, chudí i jinak potřební. Po roce 1945 byl využíván jako obytný dům, avšak od roku 1980 už v 160něm bydlení nebylo možné. Od roku 1993 je ve Špitále sv. Jana, nazývaném „Spittel“, zřízeno vlastivědné muzeum, vyprávějící o 160způsobu života našich předků v 160Krušnohoří.

Galerie „Die Hütte“ a „Böttcherfabrik“

Galerie Die Hütte

Galerie „Die Hütte“ (Chata) Více než tři sta figurek z 160lipového dřeva působivě vypráví o 160biblických dějinách a často strastiplné cestě izraelského národa. Dřevořezbář z 160Pobershau, Gottfried Reichel, vytvořil tohle jedinečné životní dílo během několika desetiletí práce s 160cílem, aby lidé nezapomínali. Určeno je lidem všech vyznání, ale i nevěřícím. Zve návštěvníky k 160pozastavení a zamyšlení.

Stránky