Technická muzea a památníky

Geologicky-vědecká sbírka Technické univerzity báňské Freiberg

Mineralogische Sammlung Deutschland im Krügerhaus

Geologicky-vědecké sbírky Technické univerzity báňské ve Freibergu patří k největším, nejvýznamnějším a nejstarším sbírkám svého druhu na světě. Již od svého založení v roce 1765 slouží k praktickému vzdělávání studentů. Asi 5% z celkové sbírky je prezentováno ve stálých expozicích. Součástí jsou sbírky paliv i sbírky nalezišť, ale také sbírky mineralogické, petrologické, paleontologické i stratigrafické. Výstava je uspořádána podle příslušných vědeckých oblastí. Sbírka minerálů je nejpůsobivější výstavou, kde je návštěvník okouzlen rozmanitostí tvarů a barev mineralů.

Koňský žentour Johanngeorgenstadt

Pferdegöpel Johanngeorgenstadt

Koňský žentour v Johanngeorgenstadtu je pozoruhodnou technickou památkou historie báňského průmyslu v Krušných horách. Dříve koňské žentoury, poháněné dvěma koňmi, sloužili k mechanické těžbě šachty. Jeho typický vzhled - osmiboká žentourská pyramida a k ní přistavěná zaháněcí budova. Dříve tvořil hornickou krajinu, stejně jako dnes těžební věže. Koňský žentour je postaven ze dřeva a pokrytý šindely. Během jeho prohlídky a návštěvy expozice strážního domku nahlédne návštěvník do světa práce našich hornických předků.

Technické muzeum Ölmühle Pockau

Technisches Museum Ölmühle Pockau

Technické muzeum Ölmühle v Pockau je díky své technice staré více než dvě stě let v oblasti střední Evropy jedinečný. Milovníci mlýnů se tvrdou prací zasloužili o uvedení vodního mlýna do původního stavu. Můžete zde zažít na vlastní kůži, jak se dříve mlátil len. Vychutnejte si romantickou atmosféru ve zdech olejového mlýna z roku 1783.

Technické muzeum Alte Stuhlfabrik (Stará továrna na židle)

Technisches Museum Alte Stuhlfabrik

V našem technickém muzeu Alte Stuhlfabrik je ztvárněna rozfázovaná výroba židle počínaje prkénkem a konče hotovým výrobkem, a to na 35 dřevoobráběcích strojích. Můžete získat i mnoho informací o průmyslové výrobě židlí v Neuhausenu za posledních 150 let a o jejím vývoji až do dnešních dnů. V prohlídkové dílně můžete po předběžném přihlášení pozorovat řemeslníky při soustružení. Před muzeem si můžete prohlédnout obří židli, která má výšku 3,83 metrů a prostor k sezení 3,6 m2.

Vápenka Lengefeld

Kalkwerk Lengefeld

Vápenka Lengefeld se nachází přímo na silnici 1.třídy 101 mezi Pockau a Heinzenbank, patří k nejvýznamnějším technickým památkám starého pojivového průmyslu v Evropě. Těžbu vápence lze zde zpětně sledovat až do 16. století. Technické zařízení na zpracování vápna svědčí o této dlouholeté tradici. Historicky významná je čtvrtá pec na pálení vápna, která vypráví o ukládání a vyskladňování drážďanských uměleckých pokladů v podzemí během a po druhé světové válce.

Železniční muzeum Křimov

Železniční muzeum Křimov

Bývalé provozní budovy na křimovském nádraží využívá spolek LOKO-MOTIV pro vybudování železničního muzea. Železniční muzeum se nachází v dnes již zrekonstruované budově, která byla zřízena jako výtopna. Železniční muzeum Křimov nabízí stálou expozici železničních vozidel vztahujících se k provozu na trati pod Krušnými horami, parní lokomotivy 414.407 (LOKO-MOTIV) a 524.184 (NTM) a motorové vozy M 120.485 a M 240.033 (LOKO-MOTIV). Z důvodu stavební rekonstrukce je omezená otevírací doba - je nutné si předem ověřit, zda je otevřeno.

Vápenka u Kovářské

Vápenka u Kovářské

Vápenka je relativně zachovalá stavba, v poslední době bohužel částečně rozebraná za účelem získání cihel z vyzdívky. Turistická trasa, která vede k vápence souběžně se železnicí, je dlouhá pouhý kilometr. Těžba a zpracování vápnitého dolomitu těženého ve dvou nevelkých lomech zde probíhala za Buquoyů od první poloviny 19. stol do let 1923-24. Vápno bylo používáno ke stavebním účelům a na hnojení.

Podkrušnohorské technické muzeum

Podkrušnohorské technické muzeum

Muzeum vzniklo v místě bývalého dolu Julius III. Jeho hlavním cílem přiblížit veřejnosti historii těžby a zpracování uhlí v části severočeské hnědouhelné pánve. Návštěvníci mají možnost "zfárat" do uměle vytvořené štoly, prohlédnout si 3D projekce nebo autentické modely. Mohou si prohlédnout i expozici využití uhlí v dalším chemickém zpracování. Expozice se zabývá chemickým průmyslem, hornickým životem, ale také obnovou krajiny. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu.

Stránky