Technické památky

Střední mlýn (Mittelmühle) Friedebach

Na svahu údolí, uprostřed Friedebachu, najde návštěvník tento bývalý obilný mlýn a lisovnu oleje. Prohlédnout si tu můžete drtič lněných semínek, lis na olej, velké vodní kolo a palcový hřídel se šesti tlouky z 160doby před rokem 1958. Protože až do té doby se v 160mlýně ještě pracovalo. Dne 19.5.1997 (svatodušní pondělí) bylo při příležitosti německého Mlynářského dne slavnostně uvedeno do provozu dnešní Zemědělské a mlynářské muzeum. Doporučujeme návštěvu, chcete-li si opravdu zblízka prohlédnout výrobu v 160Krušnohoří tak známého lněného oleje.

Geologicky-vědecká sbírka Technické univerzity báňské Freiberg

Mineralogische Sammlung Deutschland im Krügerhaus

Geologicky-vědecké sbírky Technické univerzity báňské ve Freibergu patří k největším, nejvýznamnějším a nejstarším sbírkám svého druhu na světě. Již od svého založení v roce 1765 slouží k praktickému vzdělávání studentů. Asi 5% z celkové sbírky je prezentováno ve stálých expozicích. Součástí jsou sbírky paliv i sbírky nalezišť, ale také sbírky mineralogické, petrologické, paleontologické i stratigrafické. Výstava je uspořádána podle příslušných vědeckých oblastí. Sbírka minerálů je nejpůsobivější výstavou, kde je návštěvník okouzlen rozmanitostí tvarů a barev mineralů.

Stránky