Hornický spolek Montanregion

Halsbrücker Str. 34
09599 Freiberg
Německo

GPS souřadnice

50° 55' 44.76" N, 13° 20' 53.16" E

Určeno pro

Rodiny s dětmi
Aktivní sportovci
Senioři
Skupiny
Hornická města a kostely

Další informace

Montánní region Krušné hory

Je to až neobvyklé, že ještě najdeme přeshraniční kulturní krajinu, které přes 800 let dominovalo hornictví, díky kterému se vyvinul její vzhled, identita a mnohotvárnost. Montánní region v saském a českém Krušnohoří si tento charakter udržel, a proto se uchází o zařazení do Seznamun světového kulturního dědictví UNESCO.

Ke konceptu projektu patří nejen nadzemní a podzemní montánní památky, ale stejně tak důležitou roli hrají i důlní krajinné prvky jako jsou haldy a propadliny. Také se sem řadí i jedinečná fauna i flóra s geotopy a biotopy, které se vyvinuly v těžebních lokalitách. Samozřejmě také hornická města a stavební památky, které vznikly z bohatství důlního průmyslu, získají uznání. Spektrum regionálního umění, hudby a literatury, stejně jako lidové umění, zvyky a umělecká řemesla jsou také součástí konceptu jako zásluhy hornické činnosti v oblasti vzdělání a vědy.