Muzeum města Duchcova

Masarykova 71/7
419 01 Duchcov
Česká republika
+420 417 835 526

Přijďte se podívat do muzea v Duchově, kde se návštěvníci mohou seznámit s bohatou historií Duchcova a jeho přilehlého okolí. Kromě sbírek a expozic, včetně unikátní casanovistické badatelny, je zde také Poppelova výstavní síň Muzea města Duchcova, v níž se konají pravidelné a celoroční výstavy.
 

Provozní doba

Otevírací doba muzea - celoroční provoz
Zavřeno: víkendové dny (dle období)
Otevřeno od pondělí do pátku od 09:00 do 17:00 hodin
V období června a září je otevřeno také v soboru, během července a srpna i v neděli)
 

Ceník

Vstupné základní:  10 Kč
Vstupné snížené:  5 Kč (děti, studenti, důchodci)
 

Určeno pro

Rodiny s dětmi
Senioři
Skupiny
Muzea, galerie a skanzeny

Další informace

Expozice
Návštěvníci muzea se mohou seznámit s bohatou historií Duchcova a jeho přilehlého okolí v naší expozici. Průřez historií počíná od dob nejstarších a jeho součástí je i expozice archeologických nálezů dob prehistorických.

Z doby laténské je zde vystaven tzv. Duchcovský poklad, který byl nalezen při čištění Obřího pramene v Lahošti v roce 1882 a jeho součástí bylo několik set bronzových předmětů, především pak spon s ozdobně řešenými lučíky, které do dějin archeologie vstoupily jako spony duchcovského typu.

Z období středověkých dějin města si mohou návštěvníci prohlédnout řadu archelogických nálezů odhalených při výkopech v jádru města poblíž nejstaršího duchcovského kostela sv. Jiří.

Neodmyslitelnou součástí dějin města v době novověké je působnost rodu Valdštejnů a na sklonku 18. st. osobnost G. Casanovy, kterému je věnována část expozice.

Poslední místnost expozice je tematicky věnována rozvoji města v 19. a 20. st. a zachycuje intenzivní rozvoj hornictví a sklářství. Součástí expozice je rovněž prezentace historických filmových materiálů zachycujících město Duchcov.

Sbírky
Zajímavá a ztrátami zřejmě nedotčená je sbírka rukopisů z 16. - 19.století. Nachází se v ní mj. „Bergbuch“ z let 1512-1533, závažný pramen pro dějiny rudného hornictví v Krušných horách, německá barokní kronika od chomutovského měšťana Fiedlera z druhé poloviny 17.století nebo soubor latinských, řeckých, francouzských a německých přísloví, sestavený roku 1732 Franzem Weizenbeckem.

Z numismatické sbírky zaujmou dva menší soubory tureckých a ruských mincí z 18.-19.století. Vývoj městské i cechovní heraldiky v Duchcově dokumentuje malá kolekce novodobých otisků městských typářů.

Epigrafická sbírka je zastoupena, kromě opisů a další dokumentace více jak 160 nápisů ze 14.-18.století z celého Teplicka, především originálními funerálními památkami z 16.- 19. století. Nalezneme zde tři náhrobníky pražských patriciů z let 1563, 1582, 1600, zlomek druhotně opracovaného náhrobníku duchcovského měšťana Mathiase Strobela ze 17. století nebo náhrobek duchcovského ostrostřelce Franze Martina z 19.století. Dále je v rámci epigrafické sbírky chován fragment středověké křtitelnice s částí nápisu v gotické minuskule.
Proměny Duchcova a jeho okolí (Osek, Bílina) dobře ukazuje sbírka grafiky (převážně z 19. století).

Samostatný oddíl muzejních sbírek je věnován významným rodům (Valdštejnové), korporacím (Spolek duchcovských ostrostřelců, cech duchcovských ševců) a osobnostem. Z osobních pozůstalostí mají velký význam pro lokální bádání ty, které dokumentují činnost casanovisty a znalce duchcovských dějin Bernharda Marra (1856-1940) a muzejnice, archeoložky a historičky Herminy Davidové-Mayové (1891-1986). Kromě toho jsou zde uloženy také menší části pozůstalostí výtvarníků Otakara Zejbrlíka (vědecké ilustrace), Josefa Vogela nebo Karla Lercha.

Více informací naleznete zde.

Fotogalerie