Přijďte navštívit Regionální muzeum v Teplicích

Zámecké nám. 14
415 01 Teplice
Česká republika

Tato instituce, zřízená Ústeckým krajem, ve svých historických, knihovních, archeologických a přírodovědných sbírkách spravuje, odborně zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti statisíce sbírkových předmětů.

Provozní doba

Muzeum Teplice

Otevírací doba muzea - celoroční provoz
Zavřeno: pondělí
Otevřeno od úterý do neděle v dopoledních hodinách od 10:00 do 12:00 hodin a odpoledne od 13:00 do 17:00 hodin. Otevírací doba jednotlivých tras (trasy A až D se liší)

Muzeum Krupka

Otevírací doba muzea - celoroční provoz
Zavřeno: pondělí a úterý
Otevřeno od středy do neděle od 09:30 do 12:00 hodin a odpoledne od 13:00 do 16:30 hodin.

 

 

 

Ceník

Muzeum Teplice

Vstupné základní: 50 Kč
Vstupné snížené: důchodci, děti, studenti
Vstupné speciální: rodinné
Vstupné volné: děti do 6 let, pedagogický doprovod
 

Muzeum Krupka

Vstupné základní: 40 Kč
Vstupné snížené: důchodci, děti, studenti
Vstupné speciální: rodinné
Vstupné volné: děti do 6 let, pedagogický dozor

Určeno pro

Rodiny s dětmi
Senioři
Skupiny
Muzea, galerie a skanzeny

Další informace

Zaměřují se zde na pravěké dějiny Podkrušnohoří. Muzeum nabízí řadu expozic:

Expozice dějin Teplicka
Úvodní část expozice k dějinám Teplicka je věnována pravěkému osídlení podkrušnohorské oblasti. Dokumentuje zdejší region od 5. tisíciletí před naším letopočtem, až po dobu římskou a stěhování národů (období kolem změny letopočtu až 5. století našeho letopočtu.
Dějiny Teplicka a regionu severozápadních Čech - část raný středověk a dvorec z Prosetic
Expozice seznamuje s poznatky z archeologických výzkumů lokalit na Teplicku v kontextu dějinného vývoje severozápadních Čech a to od 6. do 13. století, v případě zaniklého dvora v Proseticích z konce 14. a z průběhu 15. století. Jednotlivá témata zahrnují několik oblastí zájmu.

Umělecko-historická expozice - malířství a sochařství od gotiky do 19. století se zaměřením na umění regionu
Porcelán a keramika

V rámci expozice věnované historii výroby porcelánu a keramiky na Teplicku téměř tři sta vystavených předmětů dokumentuje průřez výrobou sedmnácti nejdůležitějších firem regionu, a to v časovém rozpětí od první čtvrtiny 19. století až do začátku 2. světové války. Expozice prezentuje jednu z nejstarších sbírek muzea, dnes se početně blížící k 7 tisícům kusů.

Umění 14. - 18. století
Expozice představuje výběr obrazů a plastik z muzejních sbírek, prezentuje gotická a barokní díla importovaná do severozápadních Čech nebo vytvořená přímo zdei. Výjimku tvoří deskový oltář a modeletto oltářního obrazu italské provenience. Interiér, ve kterém je soubor obrazů a plastik vystaven, doplňují „švýcarská kamna“ z původního zámeckého inventáře vyrobená roku 1731 v dílně švýcarského kamnáře Daniela Meyera ze Steckbornu a instalovaná koncem 19. Století.

Expozice lázeňství - vývoj světového, českého a především teplického lázeňství, slavné osobnosti v teplických lázních a historie města
V renesančním křídle teplického zámku, v místnostech kdysi určených k ubytování saských kurfiřtů a v sále s malovaným kazetovým stropem, je umístěna expozice lázeňství. Je zaměřena nejen na Teplice se starou lázeňskou tradicí, ale její teritoriální záběr je širší.
• I. část Lázně Teplice od 12. do konce 18. století
návštěvník se dozví o kultovním uctívání vody a o využívání různých druhů přírodních léčivých zdrojů v lázeňské léčbě od antiky po novověk a seznámí se tu také se základními proměnami lázeňství na území Čech.
• II. část Lázně Teplice od 19. stol. po současnost
Tato část expozice je určena severním a severozápadním Čechám. Všímá si využití minerálních vod v minulosti a v současnosti s přehledem vývoje lázní v Libverdě, Kundraticích a Mšeném. Zvláštní pozornost je věnována lázním Bílina-Kyselka a Dubí na Teplicku. Staré veduty a fotografie zachycují měnící se tvářnost lázeňského prostředí a přibližují jeho kolorit. Velký soubor kameninových džbánků na přepravu minerálních vod a nápadité reklamní tabule dokládají rozsáhlý odbyt bílinské kyselky a hořké vody z okolí Zaječic v 19. a v první třetině 20. století. U starého stroje na lisování peloidových kostek z Lázní Mšené a sedací váhy z Bíliny oceníme praktickou konstrukci a dobový design.

Expozice historických hodin - od 2. poloviny 18. století do 20. století
Expozicí historických hodin přibližuje teplické muzeum již od roku 1996 vývoj měření času se zaměřením na slohové proměny hodinových schrán spolu s technickým vývojem vlastních
mechanismů v průběhu 18. až počátku 20. století.

Numismatický kabinet - vývoj platidel na českém území od nejstarších dob po současnost
Numismatický kabinet představuje výběr z numismatické sbírky Regionálního muzea, která obsahuje na jedenáct tisíc položek. Mince i papírová platidla seznamují s vývojem platidel užívaných na našem území od starověku až po současnost.

Teplická keramika - první poválečná expozice keramiky, představující ve dvou rozsáhlých místnostech produkci keramiky a porcelánu místních firem a kolekci prací žáků a profesorů c. k. Odborné keramické školy v Teplicích

Nádvoří zámku - vzácně dochovaná románská krypta a půdorys klášterní baziliky

Zámecké interiéry - stylově zařízené zámecké pokoje
V roce 1947 byl teplickému muzeu přidělen k užívání rozsáhlý komplex zámeckých budov, který patřil v letech 1634 - 1945 rodu Clary-Aldringen.. Muzejní expozice zachovala tři z původních salonů (Rokokový sál a Hudební a Modrý salónek), další doplnila v roce 1994. Pokoje spolu s „rokokovým sálem“ doplňují prezentaci kulturních dějin Teplicka a uměleckých sbírek Regionálního muzea v Teplicích.

Expozice zoologie a mineralogie
Expozice je členěna do pěti tematických sekcí: 1) dravci; 2) ptáci lesa a otevřené krajiny, z nichž řada byla činností člověka z našeho regionu vytlačena; 3) ptáci vodních ploch mokřadů a blízkého okolí; 4) vzácní představitelé ryb a savců historicky prokázaných v severozápadních Čechách; 5) myslivecké trofeje doplňují expozici o ukázky lovné zvěře.
Mineralogická expozice
Expozice představuje výběr mineralogických vzorků z některých nejdůležitějších či nejznámějších nalezišť v širším okolí Teplic.

Parohová chodba
Základy zoologické sbírky muzea spadají do roku 1873 (Fasslovo muzeum), respektive 1894 (spolkové muzeum).
V roce 1977 bylo v renesanční chodbě zámku vystaveno paroží pocházející převážně ze zástřelů ve šlechtických oborách krušnohorských polesí. V nové podobě funguje od roku 2009. Při její instalaci byly použity nové poznatky při snaze o zachování původního rázu. Parohová chodba je doplněna expozicí grafických listů zobrazujících přírodní a myslivecké náměty většinou z okolí Teplic.

Nesporným přínosem v nabídce expozic Regionálního muzea v Teplicích je doplnění unikátní stálé expozice o interaktivní prvky v českém a německém jazyce a popularizace kulturně-vzdělávací funkce expozice Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích na obou stranách hranice.

Expozice je situována v přízemí tzv. románského křídla teplického zámku. Toto nejstarší křídlo zámku bylo součástí kláštera benediktinek založeného v polovině 12. století českou královnou Juditou, která pocházela z Durynska. Expozice naznačuje provázanost českých a německých dějin a je jedinečnou ukázkou románské architektury nejen v Čechách. Jediná dobová zpráva o založení kláštera v Teplicích není přesně datována, víme jen, že k založení došlo mezi lety 1152/3 - 1167 a že klášter byl založen jako dceřiný z konventu benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě. Pozůstatky kláštera v Teplicích představují jedinečnou památku románské architektury nejen v severozápadních Čechách, ale i v rámci Českých zemí.

Výsledkem projektu finančně podpořeného Evropským společenstvím (ERDF-Evropský fond pro regionální rozvoj) je vznik dvojjazyčného (českého a německého) audioprůvodce po expozici, německé skládačky o expozici, dvojjazyčných pracovních listů pro několik typů škol, dvojjazyčné výukové hry do již v expozici zabudovaných dotykových obrazovek a vzdělávací videoprezentace, která je, včetně německých titulků, promítána v expozici. Projekt č. EEL-122-CZ-1 byl realizován v rámci Fondu malých projektů Cíl 3 / Ziel 3 (ČR - Sasko) v Euroregionu Elbe/Labe.

Program na prosinec a leden

VÝSTAVY
do 10. 1. 2016 / Jízdárna
JULIUS PAYER - nejslavnější teplický rodák
Výstava je součástí oslav připomínajících 100. výročí úmrtí Julia Payera a představí odborné i laické veřejnosti osobnost a dílo známého alpinisty, polárníka a romantického malíře, narozeného v Teplicích. Výstava je pořádána ve spolupráci s Pro polis Teplice, o.p.s., Centrem polární ekologie PŘF JČU v Českých Budějovicích a Rakouským kulturním fórem v Praze.

do 31. 1. 2016 / I. a II. výstavní místnost
VÁNOCE NA KLOPĚ
I docela malá ozdoba dokáže zpříjemnit den a navodit atmosféru pohody vánočních svátků. Letošní výstava patří brožím, špendlíkům a jiným ozdobám oděvů, které mohou inspirovat jako malý vánoční dárek. Kolekce historických broží a vánočních šperků je pořádána ve spolupráci s muzeem Jablonec n/N.

Prodej jeleních šperků proběhne 16. 12. 2015 v 16 hodin.
do 3. 1. 2016 / foyer teplického zámku
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ SENZAČNÍCH SENIORŮ
Výstava zobrazuje zdařilé fotografie osob, které se v pozdějším věku fotografování teprve učí. Senioři vymýšlí klubu stále nové aktivity a tak jde nejen o dokumentární fotografie, ale i o umělecké pohledy vnímání světa.
Vstup volný.

do 10. 1. 2016 / III. výstavní místnost
Radek Fridrich - V industriální zóně (koláže, frotáže, textáže)
Děčínský básník a výtvarný autodidakt se poprvé představí v Teplicích průřezem svých prací na papíře za posledních pět let.

DOPROVODNÉ AKCE
středa 16. 12. v 16 hodin / výstavní místnosti teplického zámku
PRODEJ JELENÍCH ŠPERKŮ
Exkluzivní prodej na výstavě vystavených JELENÍCH ŠPERKŮ.

neděle 10. 1. v 16 hodin / vyhlídka na letné a Jízdárna teplického zámku
DERNIÉRA VÝSTAVY JULIUS PAYER
Výstavou Vás provede Jakub Mráček. Vstup zdarma.

EXPONÁT MĚSÍCE
prosinec / foyer teplického zámku / vstup zdarma
Porcelánová madona - exponát z uměleckých sbírek.

leden / foyer teplického zámku / vstup zdarma
Stará archeologická sbírka - exponáty z archeologických sbírek.

Více informací naleznete zde.

Muzeum Krupka (součást Regionálního muzea v Teplicích)

Husitská 21
Krupka, 417 41

Telefon: +420 417 862 042
E-mail:  info@muzeum-teplice.cz

Právě muzeum v hornické Krupce se věnuje přírodě severozápadních Čech, a to prostřednictvím sbírek minerálů a hornin z okolí Krupky a Cínovce, zkamenělin z širšího okolí Teplic, ukázek 200 druhů různých hub a zvířeny zdejší oblasti.

Další expozice nese název Krupka a cín – mapuje hospodářský a společenský vývoj Krušných hor v návaznosti na těžbu cínu - především v samotném městě Krupce - v časovém období od pravěku do současnosti.
Součástí této expozice je Sbírka zpracovávání cínu.

Budova muzea je na náměstí ve starém městě nad hradem. Jedná se o měšťanský dům z původní gotické zástavby hornického města po rozsáhlé renesanční přestavbě.

Více informací naleznete zde

Fotogalerie