Přírodní krásy

Za přírodními krásami nemusíte cestovat do dalekých zemí a drahých destinací, Krušné hory vám je nabízí také. Možná tu štíty hor nejsou tak rozeklané a vyhlídky tak romantické, možná tu slunce nepálí a sněhu tu není tolik jako ve velehorách, ale zase je tu spousta jiných krás, a navíc všechny hezky pohromadě. Najdete tu staleté lesní porosty, stopy po třetihorní vulkanické činnosti, unikátní skalní útvary jako je naplavenina třetihorní řeky s otisky tisíců mlžů, skalní varhany, ložiska křemenných i drahokamových rud, horská jezera, rybníky či plavební kanály vybudované v minulých stoletích kvůli plavení dřeva nebo zásobování středověkých dolů vodou. Místa, kde kvetou vzácné či ohrožené rostliny (prstnanec májový, vrba plazivá, lilie cibulkonosná, koniklec otevřený, bříza ojcovská, vstavač bahenní…). Místa, která jsou domovem vzácným nebo ohroženým živočichům (tetřívek obecný, tetřev hlušec, užovka stromová, zmije obecná, sýc polní, kulíšek nejmenší…).
Krušné hory jsou protkány sítí turistických stezek, cyklostezek a běžeckých tratí. Můžete vystoupat na některou z krušnohorských tisícovek, projít se už znovu hustými lesy, rozhlédnout se po krajině z mnoha přírodních, ale i lidskou rukou vytvořených vyhlídek, kochat se krásou přírody na hřebenových túrách. Můžete projet hory na běžkách po hřebenech po celé jejich délce nebo zdolávat jejich svahy na kolech. Na horolezce čekají bizarní vrcholky skalního města, na lyžaře desítky kilometrů sjezdovek protínající krušnohorské hvozdy.
A závěrem ještě jedna z velkých deviz Krušných hor: přestože skrývají spoustu krásných koutů, dosud se o nich jen velmi málo ví, leckdy jsou téměř utajené, takže se při cestách za nimi nebudete prodírat davy turistů. A to už samo o sobě je přece krása, ne?
V cestě za krušnohorskými přírodními krásami vám tedy nic nebrání. Stačí prolistovat si tuto webovou stránku, vytipovat si cíl a vyrazit za poznáváním Krušných hor. Přejeme vám šťastnou cestu a hodně příjemných zážitků!