Turistická informační centra

Turistické informační centrum Annaberg-Buchholz

Tourist-Information Annaberg-Buchholz

V 160Krušných horách neexistuje jiné srovnatelné město, jež by natolik silně odráželo topografickou, historickou i kulturní image hornického města. Zde budete ohromeni nad zemí i pod 160ní. Po celá staletí utvářely historii města velké nálezy stříbra z 160počátku 15. 160století a jeho těžba, která je tu dnes zdokumentována pomocí mnoha svědectví minulosti. Kolem kostela sv. Anny, který svědčí ještě dnes impozantním způsobem o 160někdejším městském bohatství, se vydejte po stopách známých osobností našeho města, jako byl Adam Ries a Barbara Uthmannová.

Turistické informační centrum Marienberg

Tourist-Information Marienberg

Vytvoření něčeho nového, za účelem zachování něčeho staršího, bylo v posledních letech angažmá a pevné přesvědčení obyvatelů Marienbergu. Po rozsáhlé rekonstrukci historické budovy hornického skladu, jediná svého druhu z období těžební činnosti v Krušných horách, která dříve sloužila jako sýpka, nyní poskytuje prostory „Muzeu sasko-českého Krušnohoří“. S prohlídkovým dolem Koňský žentour v Rudolfově šachtě v městské části Lauta znovu ožije část historie hornictví města Marienbergu.

Turistické informační centrum Lengefeld

Bergbaugeschichte erwandern in Lengefeld

Vydejte se po stopách těžby vápence podél hornické naučné stezky. Naučná stezka je vybavená informačními tabulemi, na kterých se dozvíte mnoho zajímavého. Vaše túra povede kolem hornických zařízení Weißer Ofen a Erdbrennöfen. Součástí túry může být také výlet kolem přehrady Neunzehnhain II (schůdná přehradní hráz) kde se dostanete až k přehradě Neunzehnhain I. Vychutnejte si místní přírodu.

Značení: zelená/bíl

Obtížnost: střední

Trasa: okružní peší trasa - hornická naučná stezka 7 km a 13 km

Pozoruhodnosti kolem Lengefeldu:

Turistické informační centrum Pockau

Výrazné stopy s mnoha svědectvími z těžební činnosti najdete také v Pockau. Od roku 1560 do roku 1870 se na březích řeky Flöha nacházely vory. Ročně zde bylo zpracováno 70.000 m 179 dřeva, dopravovaného po vodě, ke stavbě a k důlní činnosti, tak jako v 100 milířích k výrobě dřeveného uhlí pro hutě Muldenhütten Freiberg. Dnešní model najdete v muzeu Amtsfi scherei. Technické muzeum Ölmühle je řídící centrálou na Stříbrné stezce, ale zároveň i zajímavým cílem pro všechny příznivce mlýnů. Ve vodním mlýnu z roku 1783 se všichni zdraví pozdravem „Glück zu“.

Turistické informační centrum Pfaffroda

Heimatmuseum Dörnthal

V letních měsících, správně naladěni vůní bylinek z místní zahrádky vstoupíte do starodávné budovy. Již při prvním pohledu na krásnou podlahu a dřeveně schodiště se přenesete do časů minulých. Prohlídka domu nás zavede zpátky do první poloviny 19. století. Velkým lákadlem je také menší výstava umělce Maxe Christopha. Místní rybník je rájem pro milovníky přírody v každém ročním období. Naučná stezka kolem rybníka je zajímává především Dörnthal pro rodiny s dětmi.

Stránky